Взаємодія біологічних об’єктів з фізичними полями

Тип: На вибір студента

Кафедра: фізичної та біомедичної електроніки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
106Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016професор Бордун О. М.ФеM-51

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032ФеM-51Кухарський І. Й.

Опис навчальної дисципліни

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сукупність явищ, які виникають при дії фізичних полів на біологічні об’єкти а метою вивчення – використання явищ в якості методологічної основи для створення діагностичних медичних приладів, конструювання терапевтичних апаратів і систем визначення допустимих доз дії фізичних полів на біологічні об’єкти, включаючи людину.

Розглядаються біофізичні механізми взаємодії електромагнітного, акустичного, теплового і гравітаційного полів на біологічні об’єкти, що використовуються для створення технічних засобів медичної діагностики та терапії. Особливу увагу приділено дії електромагнітних полів на біосередовища, зокрема, на людину. Аналізуються відомості про методи дослідження і лікування окремих компонент електромагнітних полів.

 Результати навчання:

  • знати:
  1. основні ідеї, поняття та закони впливу зовнішніх факторів на біологічні об’єкти, межі їхнього застосування;
  2. явища, які виникають при взаємодії фізичних полів та зовнішніх факторів на біооб’єкти; біофізичні механізми дії електромагнітного, акустичного, теплового і гравітаційного полів на біооб’єкти;
  3. методологічні основи створення діагностичних пристроїв; принципи конструювання терапевтичних апаратів
  4. основні відомості про методи дослідження і лікування із використанням окремих компонентів електромагнітного поля.
  • вміти:
  1. застосовувати вивчені закони і принципи для визначення допустимих доз впливу фізичних полів на біологічні об’єкти, включаючи людину;
  2. застосовувати здобуті знання на практиці, зокрема при аналізі роботи діагностичних та терапевтичних пристроїв;
  3. пояснювати біофізичні процеси та явища, які використовуються у медичній діагностиці та терапії;
  4. визначати принципи дії та область застосування дії електромагнітного, акустичного, теплового і гравітаційного полів на біооб’єкти, які використовуються для створення технічних засобів медичної діагностики та терапії.