Вбудовані і мобільні операційні системи (ІСТ)

Тип: На вибір студента

Кафедра: радіоелектронних і комп'ютерних систем

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532Бойко Я. В.ФеС-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ФеС-31Бойко Я. В.

Опис навчальної дисципліни

Курс «Вбудовані та мобільні операційні системи» є вибірковою дисципліною для спеціальності «Інформаційні системи та технології».

Мета:

• формування у студентів знань про фундаментальні концепції та практичні рішення, що лежать в основі сучасних вбудованих і мобільних операційних систем;

• формування у студентів практичних навичок професійного використання та адміністрування вбудованих і мобільних операційних систем і створення базового системного програмного забезпечення;

Завдання:

Після вивчення даної дисципліни

студент повинен знати:

• систематику та основні тенденції розвитку сучасних вбудованих і мобільних ОС;

• теоретичні основи та практичні аспекти архітектури вбудованих і мобільних ОС;

• програмні інтерфейси вбудованих і мобільних ОС;

• призначення та функції інструментальних засобів для створення програмного забезпечення для вбудованих і мобільних ОС;

• основи багатозадачного програмування;

студент повинен вміти:

• створювати програмні модулі для різних вбудованих і мобільних ОС;

• застосовувати функції, що надаються бібліотеками для різних платформ;

• створювати та реалізовувати алгоритми багатозадачних прогоам для ОС реального часу;

• реалізовувати комплексні проекти з використанням вбудованих і мобільних ОС для мікрокомп’ютерів і мікроконтролерів..

Для вивчення дисципліни необхідні знання з таких курсів: основи програмування і алгоритмічні мови, електротехніка та електроніка, мікроконтролери, архітектура комп’ютерів.

Рекомендована література

1. Jonathan W. Valvano. REAL-TIME OPERATING SYSTEMS FOR ARM CORTEX-M MICROCONTROLLERS. – 2017. – 569 р.

2. P. Raghavan, Amol Lad, Sriram Neelakandan.. Embedded Linux system design and development. ­– Taylor & Francis Group, 2006. – 429 р.

3.Gene Sally. Pro Linux Embedded Systems. – Apress, 2010. – 44h.

4. Mastering the FreeRTOS™ Real Time Kernel. https://freertos.org

5. The FreeRTOS™ Reference Manualhttps://freertos.org.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму