Цифрова обробка сигналів (КН)

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: системного проектування

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Демків Л. С.ФеІ-31, ФеІ-32, ФеІ-33, ФеІ-34

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ФеІ-31доцент Демків Л. С.
ФеІ-32доцент Демків Л. С.
ФеІ-33доцент Демків Л. С.
ФеІ-34доцент Демків Л. С.

Опис навчальної дисципліни

Метою і завданням навчальної дисципліни Цифрова обробка сигналів є вивчення методів і алгоритмів обробки цифрових сигналів, які використовуються в сучасній електроніці:  процеси дискретизації та квантування 1D та 2D інформації, шуми квантування, теорія дискретних сигналів, основні методи, алгоритми і особливості синтезу цифрових фільтрів, застосування оптимальних,  адаптивних  та цифрових фільтрів в електроніці для обробки звуку та зображення.

 

Предмет навчальної дисципліни Цифрова обробка сигналів – це розгляд основних задач цифрової обробки сигналів: дискретизація і квантування 1D та 2D сигналів в цифровій електроніці, очистка сигналів від шумів, розпізнавання і стиск сигналів. Синтез цифрових фільтрів з скінченними і нескінченними імпульсними характеристикам та їх використання для обробки звуку. Алгоритми обробки зображень.

 

Вимоги до знань та вмінь.

Студент повинен знати:

  • особливості обробки цифрової інформації, пов’язані з її квантуванням та дискретністю;
  • алгоритми цифрової фільтрації, характеристики цифрових фільтрів, схеми реалізації фільтрів;
  • теорію, розрахунок і апроксимацію фільтрів з скінченними і нескінченними імпульсними характеристиками;
  • ефективність використання фільтрів у системах обробки звуку та мобільного зв’язку;
  • алгоритми фільтрації та стиску зображень та звуку;

Студент повинен вміти:

  • здійснювати перетворення інформації (сигналів, результатів спостережень, звуку, зображень), за яких у потоці вхідної інформації цілеспрямовано змінюються динамічні та частотні співвідношення між різними компонентами цієї інформації;
  • застосовувати цифрові фільтри для обробки сигналів, очистки їх від шумів;
  • представляти отримані результати у вигляді осцилограм, спектрів, спектрограм (сонограм);

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму