Цифрова обробка інформації (КН)

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: оптоелектроніки та інформаційних технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
816професор Половинко І. І.ФеІ-41, ФеІ-42, ФеІ-43, ФеІ-44

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
832ФеІ-41професор Половинко І. І.
ФеІ-42професор Половинко І. І.
ФеІ-43професор Половинко І. І.
ФеІ-44професор Половинко І. І.

Опис навчальної дисципліни

Анотація  навчальної   дисципліни:

У курсі висвітлено теоретичні та практичні аспекти подання та обробки інформації у різних областях. Розглянуто поняття та тлумачення теорії інформації. Проаналізовано різні види подання гармонічних та негармонічних сигналів та алгоритми  їх швидких обчислень інформаційних даних. Особливу увагу приділено розгляду теоретичних питань пов’язаних з опрацюванням неперіодичних одно- та багатовимірних сигналів у часо-частотній вейвлет-області. Одночасно розглянуто конкретні напрямки використання таких перетворень для фільтрації, компресії та оцінки параметрів інформації. Показано перспективність використання наведених методів для  створення високо захищених цифрових підписів.

 Результати навчання:

знати: основні поняття інформації, такі як групування за ознаками, об’єктивність інформації ,форми  її представлення . Символьна , текстова та графічна форма. Атрибути інформації. Ентропія інформаційної системи та її властивості. Ступінь інформативності повідомлення. Тезаурусна міра інформації. Цінність інформаційного повідомлення. Перетворення сигналів у дані і інформацію. Визначення поняття сигналу. Часове частотне і просторове представлення сигналу. Відповідність між даними і інформацією. Достовірність даних. Інформаційний процес перетворення даних. Ввід та виведення даних. Інформаційний процес перетворення даних. Ввід та виведення даних. Частотні методи опрацювання інформації у зображеннях. Нанесення цифрових підписів. Інформаційне моделювання в автоматизованих системах управління. Технології видобування інформації.

вміти: ідентифікувати різноманітні інформаційні сигнали. Працювати  з сенсорами фізичних сигналів і перетворювати сигнали на інформацію. Створювати високозахищені цифрові підписи з використанням дискретного  косинусного та мало- хвильового перетворення. Наносити цифрові підписи  різної складності на документи та зображення в різних форматах. Здійснювати дискретну згортку інформаційних сигналів а також їх масштабувати, стискати та здійснювати зсув у часі. Користуватись Z-перетворенням та перетворенням Гільберта. Здійснювати нелінійні перетворення інформаційних сигналів. Обчислювати кореляцію і автокореляцію сигналів з метою зменшення інформаційних шумів.