Технології створення програмних продуктів (КН)

Тип: Нормативний

Кафедра: радіофізики та комп'ютерних технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632Кушнір О. О.ФеІ-31, ФеІ-32, ФеІ-33, ФеІ-34

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ФеІ-31Кушнір О. О.
ФеІ-32Кушнір О. О.
ФеІ-33Кушнір О. О.
ФеІ-34Кушнір О. О.

Опис навчальної дисципліни

Під час навчання даної дисципліни студенти вивчають принципи та методології створення готового програмного рішення за поставленими вимогами, що включає опрацювання вимог для побудови грамотного здійсненного групою розробників технічне завдання, вибір архітектури та життєвого циклу програмного продукту, а також оцінку якості розробленого виробу.

Після вивчення дисципліни студенти повинні:

знати:

правила написання технічного завдання

існуючі моделі життєвого циклу програмних продуктів

стандарти розробки та контролю якості, які використовуються для програмних продуктів;

архітектурні шаблони та шаблони проектування програмних продуктів;

метрики оцінки якості програмного продукту.

вміти:

формулювати технічне завдання за вимогами клієнта та з урахуванням можливостей команди розробників;

правильно вибирати оптимальну архітектуру для розроблюваного програмного продукту;

використовувати, де доцільно, шаблони проектування;

визначати метрики якості отриманого програмного продукту.

Рекомендована література

  1. Макконнелл С. Совершенный код. Мастер-класс. / С. Макконнелл – М.: Microsoft Press, 2017. – 896 с.
  2. Лавріщева К. М. Програмна інженерія / К. М.-Лавріщева Підручник. – К.: Академперіодика, 2008.-319 с.
  3. Guckkenheimer S. Software Engineering With Microsoft Visual Studio. Team System. S. Guckkenheimer, J. Peter – Adison Wesley, 2006. – 273 p.
  4. Abran A. Guide to the Software Engineering Body of Knowledge / A. Abran, J. W. Moore, P. Bourque, R. Dupuis – 2004. IEEE Computer Society. ISBN 0-7695-2330-7.
  5. ISO/IEC 12207: 1995–0801: Informational Technology – Software life cycle processes.
  6. Будай А. Дизайн патерни – просто, як двері / А, Будай – 2012 – 90 с.
  7. Канер К. Тестирование программного обеспечения. Фундаментальные концепции менеджмента бизнес-приложений. / К. Канер, Д. Фолк, Е. К. Нгуен – Киев : ДиаСофт, 2001. – 544 с. – ISBN 9667393879.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму