Технології комп’ютерного проектування (КН)

Тип: Нормативний

Кафедра: радіофізики та комп'ютерних технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Карбовник І. Д.ФеІ-31, ФеІ-32, ФеІ-33, ФеІ-34

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ФеІ-31доцент Карбовник І. Д.
ФеІ-32доцент Карбовник І. Д.
ФеІ-33доцент Карбовник І. Д.
ФеІ-34доцент Карбовник І. Д.

Опис навчальної дисципліни

Мета викладання навчальної дисципліни “Технології комп’ютерного проектування” полягає у вивченні майбутніми фахівцями та науковцями методів застосування сучасної обчислювальної техніки та програмного забезпечення для проектування електронних пристроїв.

Основні завдання вивчення дисципліни “Електротехніка та електроніка” полягають у формуванні у бакалаврів знань про сучасні засоби комп’ютерного проектуваня (зокрема інженерне середовище розробки National Instruments LabVIEW) для вирішення прикладних завдань проектування електронних пристроїв різного рівня складності.

Після вивчення дисципліни студенти повинні:

знати:

засади і принципи побудови комп’ютерних моделей, основні підходи до віртуального проектування, принципи проектування цифрових систем;

вміти:

проектувати та імплементувати у програмному коді моделі явищ, об’єктів та процесів, проектувати віртуальні прилади у середовищі National Instruments LabVIEW, будувати схеми цифрових електронних пристроїв на основі формального опису, моделювати роботу пристроїв з використанням засобів National Instruments LabVIEW.

Рекомендована література

  1. Gould, Tobochnik J., Christian W. An Introduction to Computer Simulation Methods: Applications to Physical Systems, third edition, , Addison-Wesley, Reading, MA, 2007.
  2. Суранов А. Я. LabVIEW 7: справочник по функциям. – М.: ДМК Пресс, 2005.
  3. Тревис Дж. LabVIEW для всех. – М.: ДМК Пресс; Прибор Комплект, 2005.
  4. Смольянинов Я.В. LabVIEW графический программный комплекс. – М.: ДМК Пресс, 2006.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму