Стохастичне моделювання

Тип: Нормативний

Кафедра: радіоелектронних і комп'ютерних систем

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
97Іспит
1Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932ст. наук. співробітник Соколовський Б. С.ФеІ-54

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932ФеІ-54ст. наук. співробітник Соколовський Б. С.
1

Опис навчальної дисципліни

 

В курсі висвітлюються основні  положення  та методи стохастичного  моделювання, розглядаються приклади застосування ймовірністих методів  для розв’язання широкого класу математичних, фізико-технічних та економічних задач, в тому числі з використанням спеціалізованих програмних продуктів. Значна увага  приділяється  оцінці  точності результатів моделювання  та способам  її підвищення

Результати навчання:

Після вивчення даної дисципліни студент повинен

знати :

види ймовірнісних  моделей для аналізу стохастичних  систем, алгоритми отримання функцій розподілу випадкових величин дискретного та неперервного характеру, способи оцінки точності  результатів стохастичного моделювання.

вміти:

розв’язувати  задачі методами ймовірнісного моделювання, реалізувати  основні алгоритми моделювання рівномірно, нормально розподілених випадкових величин та випадкових величин з іншими законами розподілу; гауссових процесів та процесів випадкового блукання; обчислювати  інтеграли методом Монте-Карло; використовувати генетичні алгоритми для розв’язання оптимізаційних задач, моделювати системи масового обслуговування методом статистичних випробувань.

 

Рекомендована література

 

  1. Соболь И. М. Численные методы Монте-Карло. — М.: Наука, 1973.
  2. Томашевський В.М. Моделювання систем. – Київ: BHV, 2005.– 351с.
  3. Ермаков С. М., Михайлов Г. А. Статистическое моделирование. — 2-е изд. — М.: Наука, 1982.
  4. Кособуцький П.С., Лобур М.В.  Статистичне моделювання. – Вид. “ Львівська політехніка”, 2013.
  5. Советов Б. Я., Яковлев С. А. Моделирование систем: Учебник для  вузов. — М.: Высш. шк. – 1985.
  6. Татаркин А.Ф.  Статистическое моделирование и метод Монте-Карло. – Самара, 1997.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму