Робототехніка (126 Інформаційні системи та технології)

Тип: На вибір студента

Кафедра: радіофізики та комп'ютерних технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832Кушнір О. О.ФеС-41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
832ФеС-41Кушнір О. О.

Опис навчальної дисципліни

Навчальну дисципліну розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання та навички роботи з технологіями для того, щоб моделювати, розробляти та створювати прості роботи та роботехнічні пристрої. У дисципліні представлено огляд засобів, технологій та концепцій, що використовуються у сучасній робототехніці. Особливої уваги приділено відкритому програмному та апаратному забезпеченню.

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Робототехніка» є  одержання студентами знань про структуру сучасних роботів, апаратні та програмні засоби для розробки, моделювання та тестування роботів та роботехнічних пристроїв.

Після завершення цього курсу студент буде:

  • Знати сучасні тенденції розвитку робототехніки, основни принципи проєктування та конструювання роботів, принципи конструювання архітектури роботизованих систем на основі сучасної елементної бази електроніки, апаратного та програмного забезпечення.
  • Вміти обґрунтовувати вибір технічної структури роботизованих систем, розробляти програмне забезпечення для них; конструювати моделі роботів та реалізувати їх; використовувати сучасне програмне забезпечення робототехніки.

Рекомендована література

  1. Robot Operating System documentation [Електронний ресурс]: http://wiki.ros.org/
  2. Gazebo Robot Simulation Tutorials [Електронний ресурс]: http://gazebosim.org/tutorials
  3. Springer Handbook oƒ Robotics [Електронний ресурс]: http://handbookofrobotics.org/
  4. Починаємо працювати з Docker [Електронний ресурс]: https://www.docker.com/get-started

Силабус:

Завантажити силабус