Програмування на Java (КН)

Тип: На вибір студента

Кафедра: системного проектування

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
56.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Стахіра Р. Й.ФеІ-32

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ФеІ-32доцент Стахіра Р. Й.

Опис навчальної дисципліни

Даний курс охоплює такі розділи програмування мовою Java, як синтаксис мови, основи об’єктно-орієнтованого програмування, обробка виняткових си туацій, вивчення основних аспектів стандартної бібліотеки Java2SE таких як зберігання даних, багатопотокове програмування, побудова графічного інтер фейсу користувача з використанням бібліотеки AWT та Swing. Під час розгляду можливостей бібліотеки основна увага зосереджується на методах та конкрет них засобах їх використання при розробці програмного забезпечення. Викладе ний матеріал закріплюється виконанням конкретних завдань з різних розділів навчального курсу. Метою курсу є вивчення мови програмування Java, її теоре тичних основ і технологій, набуття студентами практичних навичок по ство ренню програмного забезпечення. Головним завданням курсу є ознайомлення студентів із синтаксичними конструкціями мови, основними пакетами бібліотеки та практичними рекомендаціями щодо використання.

Завдання викладання предмету

Після вивчення даної дисципліни
студент повинен знати:

 • мову Java, Java- технології;
 • середовище розробки Java- додатків Eclipse;
 • концепцію об’єктно -орієнтованого програмування в Java;
 • структуру Java –додатків;
 • класи, інтерфейси і їх ієрархію в Java;
 • типи, операції та оператори Java;
 • потоки, консольне введення –виведення;
  контейнери Java;
 • серіалізацию в Java;
 • обробку помилок з використанням винятків в Java;
 • поняття про компонентні моделі і моделі JavaBeans;
 • створення WEB додатків (Сервлети);

студент повинен вміти:

 • створювати кроссплатформені програмні системи на Java;
 • створювати за допомогою Java-технологій програмні та WEB системи.

Рекомендована література

 1. Шилдт Г. Java. Полное руководство, 8-е и здn. – М.:Вильямс, 2012.– 1104 с.
 2. Хорстман К., Корнелл Г. Java Библиотека профессионала Том 1,2. 9-изд. – М.:Вильямс, 2014.
 3. Портянкин И. Swing Эффектные пользовательские интерфейсы. – Питер, 205. – 526 с.
 4. Eckel B. Thinking in Java, 2nd Edition, Release 11. – Prentice-Hall, 2000.– 1156 p.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму