Проектування інтелектуальних систем на базі МК Raspberry Pi

Тип: Нормативний

Кафедра: радіоелектронних і комп'ютерних систем

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
105Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Бабич О. Й.ФеІ-54

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032ФеІ-54доцент Бабич О. Й.

Опис навчальної дисципліни

В курсі розглянуто загальні відомості і будову МК Rapberry Pi Model B, схему виводів, налаштування, встановлення та підключення, питання підбору периферійних пристроїв для МК Raspberry Pi. Детально описана установка операційної системи. Велика частина матеріалу присвячена роботі з дистрибутивом Raspbian. Описано налаштування і установку додаткових пакетів, віддалений доступ до комп’ютера. Розібрано використання апаратних портів введення/виведення GPIO (General Purpose Input/Output), що відкриває перспективи використання його в робототехнічних  проектах.

Значна увага в навчальній дисципліні використанню МК Raspberry Pi в інтелектуальних проектах, а саме:

  • Робота з рідкокристальним (РК) дисплеєм: виведення тексту на дисплей, лічильник, годинники;
  • Аналого-цифровий перетворювач (АЦП): вимірювання фізичних величин, світлодіодна індикація рівня сигналу, графічна індикація рівня сигналу за допомогою РК дисплея;
  • Широтно-імпульсна модуляція: управління рівнем напруги;
  • Raspberry в автомобілі;
  • Cистема відеонагляду на основі Raspberry Pi.

Результати навчання:

знати:

основні поняття предмету, викладені у програмі курсу: будову, налаштування,  встановлення підключення та застосування МК Raspberry Pi.

вміти: самостійно проводити проектування інтелектуальних систем на базі МК Raspberry Pi.

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ПІДРУЧНИКІВ, МЕТОДИЧНИХ ТА ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

Методичне забезпечення

  1. О.Й. Бабич. Лекції та лабораторні в електронній формі.

Рекомендована література

  1. Петин В. А. Микрокомпьютеры Raspberry Pi. Практическое руководство / В. А. Петин – СПб.: БХВ-Петербург, 2015.- 240 с.: ил.- (Электроника).

  2. Магда Ю. С. Raspberry Pi. Руководство но настройке и применению / Ю. С. Магда.- М.: ДМ К Пресс, 2014.- 188 с.

  3. Ричардсон М. Заводим Raspberry Pi / Ш. Уоллес пер. с англ.- Амперка, 2013.- 230 с.

Інформаційні ресурси

  1. Alpha boards in manufacture Raspberry Pi Foundation [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.raspberrypi.org/blog/alpha-boardsin-manufacture/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму