Проектування інформаційних систем (КН)

Тип: Нормативний

Кафедра: системного проектування

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Ненчук Т. М.ФеІ-31, ФеІ-32, ФеІ-33, ФеІ-34

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ФеІ-31доцент Ненчук Т. М.
ФеІ-32доцент Ненчук Т. М.
ФеІ-33доцент Ненчук Т. М.
ФеІ-34доцент Ненчук Т. М.

Опис навчальної дисципліни

Предметом вивчення навчальної дисципліни є методології сучасних методів аналізу і проектування систем інформаційних систем, ознайомлення з структурою, класифікацією інформаційних систем та їх життєвим циклом.       

Міждисциплінарні зв’язки: Для вивчення дисципліни необхідні знання з таких предметів: “Крос-платформне програмування”, “Організація баз даних та знань”, “Технології створення програмних продуктів”.

У результаті вивчення курсу студенти ознайомлюються із широким набором технологій у галузі аналізу і проектування інформаційних систем.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: стандарти IDEF0, DFD, IDEF3, IDEF1X, універсальну мову моделювання UML як основи для аналізу і проектування інформаційних систем; особливості і характеристики роботи у прикладних програмах, які реалізовують CASE технології проектування інформаційних систем;

вміти: реалізовувати структурний підхід до побудови інформаційних систем; створювати функціональні моделі та моделі сутність – зв’язок для інформаційної системи; загальні та спеціальні діаграми в моделях UML; застосовувати загальне і спеціальне прикладне програмне забезпечення з метою автоматизації розробки інформаційних систем.

Рекомендована література

  1. Star UML. Руководство пользователя [Електронний ресурс]. – 2015.- Режим доступу до ресурсу: staruml.sourceforge.net/docs/user-guide(ru)/user-guide.pdf
  2. Waissi G.R. et al. Automation of strategy using IDEF0 – A proof of concept. Operation Research Perspectives. -2015. – Режим доступу: www.elsevier. com/locate/orp/.
  3. Data flow [Електронний ресурс]. – 2012. – Режим доступу до ресурсу: https://www.visual-paradigm.com/tutorials/data-flow-diagra.
  4. Comparing Logical and Physical ERD [Електронний ресурс]. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: https://www.visual-paradigm.com/tutorials/compare-logical
  5. How to Determine Your Software Application Size Using Function Point Analysis. [Електронний ресурс]. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: https://alvinalexander.com/FunctionPoints/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму