Проектування розумних об’єктів (ІСТ)

Тип: На вибір студента

Кафедра: радіоелектронних і комп'ютерних систем

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632ст. наук. співробітник Соколовський Б. С.ФеС-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ФеС-31ст. наук. співробітник Соколовський Б. С.

Опис навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни є одержання студентами знань про апаратні та програмні засоби розробки розумних об’єктів;  набуття студентами навиків проектування та розробки власних проектів розумних об’єктів.

 Основні завдання вивчення дисципліни: ознайомити студентів з апаратними  компонентами та програмними засобами, які застосовуються при проектуванні та розробці розумних об’єктів;   навчити студентів проектувати розумні об’єкти з використанням  широкого спектру апаратних та програмних засобів

 

 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:  класифікацію та основні характеристики розумних об’єктів, етапи їх розробки; фізичні компоненти розумних об’єктів; мікропроцесорну та мікрокомп’ютерну техніку, на базі якої створюються   розумні об’єкти;  мови та засоби програмування розумних об’єктів; протоколи обміну інформацією між компонентами розумних об’єктів; сфери застосування розумних   об’єктів.

вміти:  використовувати  апаратні  та програмні засоби для створення розумних об’єктів; здійснювати підбір необхідних датчиків, виконавчих пристроїв та інших фізичних компонентів розумних об’єктів;  організовувати взаємодію між складовими частинами розумних об’єктів  з використанням різних протоколів передачі даних; розробляти сценарії поведінки розумних  об’єктів.

Рекомендована література

Методичні вказівки

  1. Бабич О.Й., Монастирський Л.С., Бойко Я.В . Проектування інформаційних систем на базі МК RASPBERRY PI. Методична розробка – Львів, 2019 – 48с.

Базова література

  1. Simon Monk. Programming Arduino. Getting started with Sketches. – New York: McGraw-Hill Companies, 2012 .- 177p.
  2. Charles Bell. MicroPython for the Internet of Things. – Warsaw: Apress, 2017. – 445p.
  3. Петин В.А. Arduino и Raspberry Pi в проектах Intemet ofТhings. – СПб.:                      БХВ-  Петербург, 2016. -320 с.

Допоміжна література

  1. Simon Monk. Programming Arduino. Going Further with Sketches. Second Edition– New York: McGraw-Hill Companies, 2019.- 296p
  2. Петин В.А. Микрокомпьютеры Raspberry Pi. Практическое руководства. –             СПб.: БХВ-Петербург, 2015 -240 c.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму