Основи термометрії (153 Мікро- та наносистемна техніка)

Тип: На вибір студента

Кафедра: сенсорної та напівпровідникової електроніки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
57Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
548доцент, ст. наук. співробітник Костик Л. В.ФеM-32

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
548ФеM-32доцент Лис Р. М., доцент Лис Р. М.

Опис навчальної дисципліни

Назва  дисципліни: _ОСНОВИ ТЕРМОМЕТРІЇ__                  

Семестр: V

 

 Спеціальність (спеціалізація): Мікро- та наносистемна техніка (фізична та біомедична електроніка)

 

 загальна кількість годин 210 (кредитів ЄКТС – 7.0);

  аудиторні години – 96 (лекції – 48 , практичні – ___ , семінарські – ___,

  лабораторні –  48  )

 

Анотація  навчальної   дисципліни:

В сучасних енергетичних установках і системах теплотехнічні вимірювання температури служать для безперервного виробничого контролю за роботою устаткування. При проведенні робіт з енергетичного аудиту різних систем, у яких основним об’єктивним показником відповідності їхніх експлуатаційних характеристик з нормативними вимогами чи вимогами технологічних умов є температура, точність її вимірювання буде обумовлювати прийнятність подальших заходів щодо впровадження енергозберігаючих заходів.

Мета: вивчення основ термометрії, методів вимірювання температури, контроль температури та терморегулювання в основних процесах електроніки.

Завдання: навчити студентів основних методів вимірювання температури; підбір термосенсорів та знаходження їх точності під час вимірювання температури в експериментальних дослідженнях та при виконанні ключових задачах електроніки.

  

Результати навчання:

  • знати: сучасні методи         вимірювання температури; принципи дії термосенсорних приладів; основні температурні шкали; похибки вимірювання температури.

 

  • вміти: використовувати сучасні термосенсорні прилади в конкретних практичних застосуваннях, вибрати та обґрунтувати метод вимірювання температури для конкретної задачі електроніки, оцінювати точність вимірювання температури.

 

  

Форма  звітності:_______________залік__________________________

                                                                                             (екзамен, залік)

Мова вивчення:        _українська   _                     

Рекомендована література

  1. Луцик Я.Т. Вимірювання температури: теорія та практика. / Я.Т. Луцик, О.П. Гук, О.І. Лах, Б.І. Стадник. – Львів: Бескид Біт, 2006. – 560 с.
  2. Осадчук В.С. Мікроелектронні сенсори температури з частотним виходом. / В.С. Осадчук, О.В. Осадчук, Н.С. Кравчук. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2007. – 163 с.
  3. Омельченко О.В. Теплотехнічні вимірювання та прилади: метод. рук. до вивч. дисц. / О.В. Омельченко. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2019. – 64 с.
  4. Співак О.Ю. Теплотехнічні вимірювання, метрологія та стандартизація: лабораторний практикум / О.Ю. Співак. – вінниця: ВНТУ, 2017. – 110 с.
  5. Готра О.З. Мікроелектронні елементи та пристрої для термометрії / О.З. Готра. – Львів: Ліга-Прес, 2001. – 487 с.
  6. Вуйцік В. Мікроелектронні сенсори фізичних величин. Том 2 / З. Готра, О. Готра, В. Григор’єв, В. Каліта, О. Мельник, Є. Потенцкі; за редакцією З.Ю. Готри. – Львів: Ліга-Прес, 2003. – 596 с.

Матеріали

https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=4518 – система електронного навчання Львівського національного університету імені Івана Франка.

http://194.44.208.156/moodle/course/view.php?id=135 – система електронного навчання факультету електроніки та комп’ютерних технологій.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму