Мова програмування Python (ІСТ)

Тип: На вибір студента

Кафедра: радіоелектронних і комп'ютерних систем

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
65.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632Сінькевич О. О.ФеС-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ФеС-31Сінькевич О. О.

Опис навчальної дисципліни

В цьому курсі вивчення мови програмування Python розглядаються:

1. синтаксис мови програмування Python 3: типи даних (списки, кортежі, стрічки, словники), оператори, умови, цикли, створення і робота з функціями, їх розширені можливості, модулі, ітератори та генератори, обробка виключень;

2. об’єктно-орієнтоване програмування, робота з атрибутами класів, декоратори, метакласи;

3. створення виконавчих скриптів та основи інтеграції з мікросервісом flask.

Освоєння матеріалів закріплюється практичними прикладами та лабораторними роботами.

В межах матеріалу надається огляд використання патернів проектування.

Результати навчання:

знати: процес написання виконавчих інструментальних скриптів; створення добре структурованих програм на мові Python з використанням ООП;  теоретичний та практичний матеріал згідно програми курсу: типи даних, оператори, умови, цикли, функції, модулі, об’єкти, методи і т. п.

вміти: застосовувати засвоєний матеріал для програмування систем, які базуються, або інтегровуються з Python модулями.

Рекомендована література

1. Марк Лутц. Изучаем Python, 5-е издание. Символ-Плюс, O’Reilly.-2013. -1700 с.

2. Luciano Ramalho. Fluent Python: Clear, Concise, and Effective Programming. O’Reilly Media; 1 edition. – 2015. -792 c.

3. Марк Саммерфилд. Программирование на Python 3. Подробное руководство. Символ-Плюс. -2016. -608 c.

4. Brett Slatkin. Effective Python: 59 Specific Ways to Write Better Python (Effective Software Development Series). Addison-Wesley Professional; 1 edition. – 2015. – 256 c.

Інформаційні ресурси

1. https://www.learnpython.org/

2. https://realpython.com/start-here/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму