Професійний Python (ІСТ)

Тип: На вибір студента

Кафедра: радіоелектронних і комп'ютерних систем

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
65.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632Сінькевич О. О.ФеС-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ФеС-31Сінькевич О. О.

Опис навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни є одержання студентами знань про синтаксис Python 3; структури даних та відповідні алгоритми; написання функцій, класів та скриптів; роботу пакетних менеджерів, віртуального середовища; під’єднання до NoSQL бази даних MongoDB; ознайомлення з середовищами розробки програм; модульним тестуванням; потоки та процеси.

Основні завдання вивчення дисципліни: навчити студентів використовувати Python для створення скриптів та реалізації основних алгоритмів; підготувати студентів до проходження алгоритмічно-програмного етапу співбесід в ІТ-компанії; дати навички для застосування отриманих знань у проектування алгоритмічно-орієнтованих рішень.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: процес написання скриптів; створення добре структурованих програм на мові Python з використанням ООП; основи модульного тестування розроблених класів; типові структури даних та алгоритми з їх використанням; теоретичний та практичний матеріал згідно програми курсу: типи даних, оператори, умови, цикли, функції, об’єкти, методи і т. п.

вміти: застосовувати засвоєний матеріал для програмної реалізації алгоритмічних задач; створювати та використовувати об’єктно-орієнтований код для вирішення типових задач, а також реалізувати складні структури даних та пов’язані алгоритми.

Рекомендована література

 • 1. Род Стивенс. Алгоритмы. Теория и практическое применение. Wiley.-2013. -543 с.
 • 2. Марк Лутц. Изучаем Python, 5-е издание. Символ-Плюс, O’Reilly.-2013. -1700 с.
 • 3. Luciano Ramalho. Fluent Python: Clear, Concise, and Effective Programming. O’Reilly Media; 1 edition. – 2015. -792 c.
 • 4. Бхаргава А. Грокаем Алгоритмы. Иллюстрированное пособие для программистов и любопытствущих. Питер. – 2017. – 290 с.
 • Додаткова література:
 • 5. Phillips D. Python 3 Object-Oriented Programming: Build robust and maintainable software with object-oriented design patterns in Python 3.8, 3rd Edition // Packs Publishing. – 2018. – 466 c.
 • 6. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Рівест Р., Стайн К. Вступ до алгоритмів. К. : К. І. С., 2019. — 1288 с.
 • 7. Real Python Tutorials [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://realpython.com/.
 • 8. М. Гринберг. Разработка веб-приложений с использованием Flask на языке Python. ДМК Пресс. – 272 с.
 • 9. Kunal Relan. Building REST APIs with Flask // Apress Media, LLC. – 2019. – 199 c.
 • 10. Narasimha Karumanchi. Data Structures And Algorithms Made Easy // CareerMonk Publications. – 2017. – 828 c.
 • 11. Gabriele Lanaro, Quan Nguyen, Sakis Kasampalis. Advanced Python Programming: Build high performance, concurrent, and multi-threaded apps with Python using proven design patterns // Packs Publishing. – 2019. – 672 c.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус