Моделювання систем

Тип: Нормативний

Кафедра: радіоелектронних і комп'ютерних систем

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832доцент Флюнт О. Є.ФеІ-41, ФеІ-42, ФеІ-43, ФеІ-44

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
832ФеІ-41доцент Флюнт О. Є.
ФеІ-42доцент Флюнт О. Є.
ФеІ-43доцент Флюнт О. Є.
ФеІ-44доцент Флюнт О. Є.

Опис навчальної дисципліни

Курс «Моделювання систем» є нормативною дисципліною для напряму «Комп’ютерні науки».

Мета:

формування у студентів теоретичних знань з сучасних інформаційних технологій моделювання систем, методів, засобів і систем їх реалізації та практичних навичок їх ефективного використання;

формування у студентів практичних навичок роботи у конкретних автоматизованих інформаційних системах моделювання;

забезпечення засвоєння студентами методології прийняття управлінських рішень на підставі даних, отриманих за допомогою моделювання систем.

Результати навчання:

Після вивчення даної дисципліни

студент повинен знати:

  • основні класи математичних моделей і методи моделювання систем, а також принципи побудови імітаційних моделей процесів функціонування систем, методи та етапи їх формалізації та алгоритмізації;

  • сучасні інформаційні технології, що забезпечують інтеграцію моделей у системи проектування, планування і керування;

  • одну або декілька імітаційних систем і мов програмування;

  • сучасний стан і перспективи розвитку методів моделювання в галузі інформаційних технологій, систем управління та систем обробки інформації з використанням сучасних програмних систем, таких як програмні генератори, інтерактивні, інтелектуальні та візуальні системи моделювання.

студент повинен вміти:

  • вибирати та використовувати методи математичного моделювання при проектуванні та експлуатації складних систем управління, розробляти схеми алгоритмів для імітаційного моделювання технічних, технологічних, організаційних, інформаційних систем та їх об’єктів, реалізовувати моделюючі програми на комп’ютері;

  • приймати рішення за результатами моделювання;

Для вивчення дисципліни необхідні знання з таких курсів: вища математика, теорія ймовірностей і математична статистика, основи програмування і алгоритмічні мови, сучасні технології програмування, чисельні методи в інформатиці.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму