Матеріали електронної техніки (МНЕ)

Тип: Нормативний

Кафедра: сенсорної та напівпровідникової електроніки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Матвіїшин І. М.ФеM-31, ФеM-32

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ФеM-31доцент Матвіїшин І. М.
ФеM-32доцент Матвіїшин І. М.

Опис навчальної дисципліни

Назва  дисципліни: _МАТЕРІАЛИ ЕЛЕКТРОННОЇ ТЕХНІКИ

Семестр:  VI

 

 Спеціальність (спеціалізація):    Мікро- та наносистемна техніка (фізична та біомедична електроніка)

 

 загальна кількість годин  120   (кредитів ЄКТС  4,0 );

  аудиторні години –  64  (лекції   32   , практичні – ___ , семінарські – ___,

  лабораторні –  32   )

 

Анотація  навчальної   дисципліни:

Курс «Матеріали електронної техніки» є нормативною дисципліною циклу дисциплін вільного вибору студентів.

Мета: вивчення сучасних методів очистки сировини та отримання нано- та полі-кристалічних матеріалів, а також ознайомлення з широким колом наукових, технічних і технологічних завдань.

Завдання: навчити студентів фізичному розумінню сучасних наукових технологій в галузі матеріалів електроніки, а також навикам проведення аналізу технічних проблем.

 

Результати навчання:

  • знати:

загальні характеристики чистоти матеріалів, будову твердих тіл, їх кристалографічні властивості, основи технології отримання моно- та полікристалів.

 

  • вміти:

використовувати знання експериментальних методів отримання матеріалів; вивчати їхні оптико-спектральні характеристики; вплив досконалості структури на параметри зразків та необхідність розуміння особливостей при використанні речовин у різних областях електроніки..

 

 

Форма  звітності:____________екзамен_______________________________

                                                                                                            (екзамен, залік)

Мова вивчення:        ____ українська ___________                   

Рекомендована література

  1. Пасынков В.В., Сорокин В.С. Материалы электронной техники: М.: Высшая школа.- 1986.- 376 с.
  2. Горелик С.С., Дашевский М.Я. Материаловедение полупроводников и диэлектриков: Учебник для вузов. – М.: Металургия.– 1988. – 574 с..
  3. Курносов А.И. Материалы для полупроводниковых приборов и интегральных схем.– М.: Высшая школа.– 1975. – 342 с.
  4. Материалы, используемые в полупроводниковых приборах. Пер. С анг. /Под ред. Жузе В.П. – М.: Мир.– 1968.– 350 с.
  5. Угай Я.А. Введение в химию полупроводников: Учебное пособие для вузов.– М.: Высш. Школа.– 195.– 302 с.
  6. Болеста І.М. Хімічний зв’язок і структура матеріалів.– Львів, вид-во ЛДУ.– 1992.– 83 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму