Логічне програмування

Тип: На вибір студента

Кафедра: радіоелектронних і комп'ютерних систем

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
67Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Бабич О. Й.ФеІ-34

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ФеІ-34доцент Бабич О. Й.

Опис навчальної дисципліни

У курсі викладено основи логічного програмування па прикладі мови Visual Prolog. Розглянуто опис предметної області, алгоритм роботи інтерпретатора, введення – виведення, прийоми і засоби організації інтерактивних програм, питання програмування і управління виконанням програми, різні структури даних і предикати роботи з ними. Наводяться численні приклади, що ілюструють теоретичні положення їх вирішення, а також контрольні запитання та практичні завдання.

 

Результати навчання:

  • знати:

загальну схему та засоби управління виконанням програм на мові Пролог;  інші основні поняття предмету, викладені у програмі курсу: арифметичні вирази, предикати введення, виведення, рекурсію, відсікання, списки, структури.

 

  • вміти: практично використовувати отримані знання  для програмування на мові Пролог.

Рекомендована література

Базова

  1. Цуканова Н.И. Логическое програмирование на языке Visual Prolog\ Н.И. Цуканова, В.Н.Дмитриева. Учебное пособие для вузов.–М.: Горячая линия,–144 с.:ил.
  2. Братко И. – Программирование на языке ПРОЛОГ для искусственного интеллектаю-Москва-Санкт-Петербург.-2004.–637 с.
  3. Козырева Г.Ф. Практикум решения задач по курсу «Основы искусственного интеллекта» Учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по специальности «Информатика».–Львов. ЛПИ, 1987–350с.
  4. Эдуардо Коста. Visual Prolog для начинающих. Переводс английсково.- М. 2008.–210 с.:ил.

Інформаційні ресурси

  1. Основы програмирования на языке Visual Prolog. http://www.intuit.ru/studies/courses/12333/1180/info

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму