Інтелектуальні сенсори та системи (КН)

Тип: На вибір студента

Кафедра: оптоелектроніки та інформаційних технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
56.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Корчак Ю. М.ФеІ-33

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ФеІ-33доцент Корчак Ю. М.

Опис навчальної дисципліни

Анотація  навчальної   дисципліни:

Метою цієї навчальної дисципліни є сформувати у студентів комплекс знань, умінь та навичок, необхідних при розв’язуванні теоретичних і практичних задач, які виникають у випадку проектування та практичного застосування інтелектуальних сенсорів.

Завдання: ознайомити студентів із сучасною базою простих та інтелектуальних сенсорів різних видів, фізичними принципами їх дії та прикладами застосування.  Розкрито принципи конструювання, описано способи селекції корисних сигналів. Окреслено напрями подальшого розвитку інтелектуальних сенсорів.

Результати навчання:

 • знати:

конструкцію, основні характеристики та особливості роботи простих та інтелектуальних сенсорів: механічних, акустичних, електричних, електромагнітних, електрохімічних, оптичних; способи зменшення шумів та селекції корисних сигналів;  напрями подальшого розвитку інтелектуальних сенсорів та систем.

 • вміти:

пояснювати принципи і особливості роботи інтелектуальних сенсорів різного виду; розв’язувати практичні задачі, пов’язані з їх конструюванням.

Рекомендована література

Базова

 1. Войтович, І. Д. Інтелектуальні сенсори / І. Д. Войтович, В. М. Корсунський. – К. : Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова, 2007. – 513 с.
 2. Корчак Ю. Оптоелектронна інформатика. Том 1. Основні принципи та прилади: навчальний посібник / Ю. Корчак, Ю. Фургала, С. Рихлюк. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 312 с.
 3. Игумнов Д. В. Основы полупроводниковой электроники. Учебное пособие для вузов / Д. В. Игумнов, Г. П. Костюнина. М.: Горячая линия-Телеком, 2005. – 392 c.
 4. Шебалин О. Д. Физические основы механики и акустики: учеб. пособие / О. Д. Шебалин. М.: Высшая школа, 1981. – 261 с.
 5. Фрайден Дж. Современные датчики: Справочник / Дж. Фрайден.  – М.: Техносфера, 2005. – 592 с.
 6. Романов В. Н. Интeллeктyaльныe cpeдcтвa измepeния / В. Н. Романов, В. С. Соболев, Э. И. Цветков. – М.: Татьянин день, 1994. – 280 с.

Допоміжна

 1. Варфоломеев С.Д. Биосенсоры / С. Д. Варфоломеев // Соросовский образовательный журнал. – 1997. – №  – C. 45 – 49.
 2. Романов В. О. Інтелектуальні сенсори: особливості та проблеми проектування / В. О. Романов, В. М. Груша, Д. М. Артеменко, О. В. Скрипник, Н. М. Вільк // Комп’ютерні засоби, мережі та системи. – 2008. – № 7. – с. 146-152.
 1. Хадлстон К. Проектирование интеллектуальных датчиков с помощью Microchip dsPIC / К. Хадлстон. – К.: МК-Пресс, 2008. – 320 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму