Сучасні інтелектуальні сенсорні системи

Тип: На вибір студента

Кафедра: оптоелектроніки та інформаційних технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
98Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Корчак Ю. М.ФеІ-53

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
948ФеІ-53Панасюк Ю. В.

Опис навчальної дисципліни

РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ ВМІНЬ ТА ЗНАНЬ

Зміст умінь, що забезпечується
1. Уміння пояснювати принципи і особливості роботи механічних і акустичних простих та інтелектуальних сенсорів; розв’язувати практичні задачі, пов’язані з їх розробкою.
2. Уміння пояснювати принципи і особливості роботи електричних, електромагнітних простих та інтелектуальних сенсорів; розв’язувати практичні задачі, пов’язані з їх розробкою.
3. Освоєння широкого спектру елементної бази інтелектуальних сенсорів; ознайомлення із напрямами їх подальшого розвитку.

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА

(денна форма навчання)
Для закріплення теоретичного матеріалу, підготовки до виконання лабораторних робіт студентам надається можливість користуватися бібліотеками Львівського національного університету імені Івана Франка, а також інтернет-ресурсами у відповідних кафедральних комп’ютерних класах. Студенти мають змогу отримати консультації з питань дисципліни в лектора та викладачів, які проводять лабораторні заняття.

Анотація  навчальної   дисципліни:

Метою цієї навчальної дисципліни є сформувати у студентів комплекс знань, умінь та навичок, необхідних при розв’язуванні теоретичних і практичних задач, які виникають при проектуванні та практичному застосуванні сучасних інтелектуальних сенсорних систем.

Завдання: ознайомити студентів із сучасною базою інтелектуальних сенсорних систем різних видів, фізичними принципами їх дії та прикладами застосування.  Викладено підходи до проектування інтелектуальних сенсорних систем, надано практичні рекомендації з розробки їх програмного забезпечення, розкриті принципи конструювання. Окреслено напрями подальшого розвитку інтелектуальних сенсорних систем.

Результати навчання:

  • знати:

конструкцію, основні характеристики та особливості роботи сучасних інтелектуальних сенсорних систем; основні етапи проектування інтелектуальних сенсорних систем та розробки їх програмного забезпечення, напрями подальшого розвитку.

  • вміти:

пояснювати принципи і особливості роботи сучасних інтелектуальних сенсорних систем різного виду; розв’язувати практичні задачі, пов’язані з їх конструюванням та розробкою програмного забезпечення.

Рекомендована література

Базова:

1. Войтович, І. Д. Інтелектуальні сенсори / І. Д. Войтович, В. М. Корсунський. – К. : Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова, 2007. – 513 с.
2. Корчак Ю. Оптоелектронна інформатика. Том 1. Основні принципи та прилади: навчальний посібник / Ю. Корчак, Ю. Фургала, С. Рихлюк. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 312 с.
3. Игумнов Д. В. Основы полупроводниковой электроники. Учебное пособие для вузов / Д. В. Игумнов, Г. П. Костюнина. – М.: Горячая линия-Телеком, 2005. – 392 c.
4. Шебалин О. Д. Физические основы механики и акустики: учеб. пособие / О. Д. Шебалин. – М.: Высшая школа, 1981. – 261 с.
5. Фрайден Дж. Современные датчики: Справочник / Дж. Фрайден. – М.: Техносфера, 2005. – 592 с.
6. Романов В. Н. Интeллeктyaльныe cpeдcтвa измepeния / В. Н. Романов, В. С. Соболев, Э. И. Цветков. – М.: Татьянин день, 1994. – 280 с.
Допоміжна:
1. Варфоломеев С. Д. Биосенсоры / С. Д. Варфоломеев // Соросовский образовательный журнал. – 1997. – № 1. – C. 45 – 49.
2. Романов В. О. Інтелектуальні сенсори: особливості та проблеми проектування / В. О. Романов, В. М. Груша, Д. М. Артеменко, О. В. Скрипник, Н. М. Вільк // Комп’ютерні засоби, мережі та системи. – 2008. – № 7. – с. 146-152.
3. Хадлстон К. Проектирование интеллектуальных датчиков с помощью Microchip dsPIC / К. Хадлстон. – К.: МК-Пресс, 2008. – 320 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму