Інформаційна архітектура (КН)

Тип: На вибір студента

Кафедра: системного проектування

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
98Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932ArrayФеІм-12

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
948ФеІм-12

Опис навчальної дисципліни

  Дисципліна «Інформаційна архітектура» є нормативною для спеціальності 122 Комп’ютерні науки в 9 семестрі

Зміст дисципліни.

В курсі приводяться сучасні підходи до реалізації клієнт орієнтованої інформаційної архітектури, понятійних та застосовуваних параметрів інформаційної архітектури, її принципах та компонентах. Одночасно студенти отримують рекомендації по застосуванню інформаційної архітектури,  системах організації, предметизації, навігації та пошуку, що є необхідною умовою для досконалих веб розробок.

Мета викладання предмету

Метою навчального курсу є вивчення основних понять та методів інформаційної архітектури, аналіз методології та практичних алгоритмів виявлення та імплементації важливих для користувача характеристик проекту.

Завдання викладання предмету

Після вивчення даної дисципліни студент повинен знати:

  • основи розробки архітектурно обґрунтованих веб проектів;
  • оптимізаційні можливості для існуючих веб проектів;
  • принципи інформаційної архітектури щодо слідування запитам користувача;

 

студент повинен вміти:

  • оптимізовувати свої веб проекти відповідно до потреб користувача;
  • реалізовувати предметизацію, навігацію, структурування та пошук у дружній до користувача спосіб.
  • проводити соціальні дослідження, виробляти стратегії інформаційних досліджень.

 

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності.

Для вивчення дисципліни необхідні знання з таких предметів: веб технології, веб дизайн, реляційні БД, комп’ютерна графіка. Дисципліна безпосередньо підводить студента до виконання кваліфікаційної роботи на третьому освітньо-кваліфікаційному рівні.

 

Рекомендована література

  1. Morville P., Rosenfeld L. Information Architecture for the World Wide Web, 2nd Edition Designing Large-Scale Web Sites. — O’Reilly Media Publisher. — August 2002. — 496 P. нформационная архитектура в интернете  2-е изд. СПб. Символ-Плюс, 2005. — 544 с]
  1. Глоба Л.С. Розробка інформаційних ресурсів та систем Київ, „Політехніка”. — 2013. — 378 с.
  2. Morville P., Rosenfeld L. Information Architecture for the World Wide Web, 2nd Edition (2002, 496 p.), 3rd edition (2008, 528 p.), 4th edition (2015, 486 p.)— O’Reilly Media Publisher.