Фізико-хімічний контроль складу і структури матеріалів сенсорної електроніки (МНЕ)

Тип: На вибір студента

Кафедра: сенсорної та напівпровідникової електроніки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
76Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
748доцент, ст. наук. співробітник Костик Л. В.ФеM-42

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
748ФеM-42доцент, ст. наук. співробітник Костик Л. В.

Опис навчальної дисципліни

Назва  дисципліни: _ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ КОНТРОЛЬ СКЛАДУ ТА СТРУКТУРИ

МАТЕРІАЛІВ СЕНСОРНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ

Семестр:  VII

 

 Спеціальність (спеціалізація):    Мікро- та наносистемна техніка (фізична та біомедична електроніка)

 

 загальна кількість годин  180   (кредитів ЄКТС  6,0 );

  аудиторні години –  96  (лекції   48   , практичні – ___ , семінарські – ___,

  лабораторні   48    )

 

Анотація  навчальної   дисципліни:

Курс Фізико-хімічний контроль складу і структури матеріалів сенсорики є нормативною дисципліною циклу дисциплін вільного вибору студентів.

Мета: освоєння студентами основних експериментальних методів вимірювання пара-метрів напівпровідникових матеріалів і структур, а також ознайомлення  із сучасними методами дослідження і контролю якості вихідних матеріалів для сенсорики.

Завдання: навчити студентів самостійно використовувати практичні навики для вивчення властивостей (поверхневих і об’ємних) матеріалів електроніки.

 

Результати навчання:

  • знати:

основні сучасні методи дослідження матеріалів сенсорики, які грунтуються на різних фізичних принципах і володіють широким набором можливостей, різною чутливістю, багатогранністю областей застосування.

 

  • вміти:

використовувати знання фізичних принципів роботи апаратного забезпечення для експери-ментальних досліджень основних характеристик матеріалів сенсорики.

 

 

Форма  звітності:____________залік_______________________________

                                                                                                            (екзамен, залік)

Мова вивчення:        ____ українська ___________