Фізика фотобіологічних процесів (МНЕ)

Тип: На вибір студента

Кафедра: фізичної та біомедичної електроніки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
748Кухарський І. Й.ФеM-41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
748ФеM-41Кухарський І. Й.

Опис навчальної дисципліни

Мета курсу – формування в майбутнього електроніка цілісної картини фізичних основ медичної діагностики та орієнтація у новітніх оптичних приладах функціональної діагностики, розширення та поглиблення знань студентів з питань дії світла на біологічні системи. Предмет навчальної дисципліни включає основні поняття, закономірності та закони біофізичних процесів, що проходять в організмі людини і використовуються в медичній діагностиці.

 Результати навчання:

 • знати:
 1. основні ідеї, поняття та закономірності, які лежать в основі оптичних методів медичної діагностики;
 2. біофізичні основи; методику реєстрації та методи оцінки, а також технічні засоби оптичної діагностики;
 3. особливості протікання фотодинамічних та фототермічних процесів у різних біотканинах;
 4. фізичні основи методів оцінки основних параметрів реакцій фотосенсибілізації;
 5. фізичні основи та технічні засоби фототерапії.
 • вміти:
 1. застосовувати здобуті знання на практиці, зокрема під час фізичного експерименту із використанням спектроскопічних методів;
 2. пояснювати фізичні процеси та явища, які використовуються при проведенні діагностичних досліджень;
 3. визначати принципи дії та область застосування фізичних методів та приладів, які використовуються при проведенні медико-діагностичних досліджень.

Рекомендована література

 1. Конев, С. В., Волотовский И. Д. Фотобиология. – Минск : Изд-во БГУ, 1979. – 385 с.
 2. Бордун О. М. Оптична спектрофотометрія в біомедичних дослідженнях. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 272 с.
 3. Владимиров Ю. А., Потапенко А. Я. Физико-химические основы фотобиологических процессов. – М.: Высш. шк., 1989. – 199 с.
 4. Владимиров Ю.А., Потапенко А.Я. Физико-химические основы фотобиологических процессов. – М.: Дрофа, 2006. – 285 с.
 5. Суковатая И. Е., Кратасюк В. А., Межевикин В. В. и др. Фотобиофизика. – Красноярск : ИПК СФУ, 2008. – 438 с.
 6. Вечканов Е. М., Внуков В. В. Основы фотобиологии. – Ростов-на-Дону: Изд-во Копи-Центр, 2011. – 53 с.
 7. Фельдман Т.Б., Островский М.А. Фотобиология и фотохимия первичных процессов зрения. – Дубна: Университет “Дубная”, 2009. – 61 с.
 8. Генина Э.А. Методы биофотоники: Фототерапия. – Саратов: Новый ветер, 2012. – 119 с.
 9. Рощупкин Д.И., Артюхов В.Г. Основы фотобиофизики. – Воронеж: ВГУ, 1997. – 116 с.