Адаптивні системи опрацювання інформації

Тип: На вибір студента

Кафедра: системного проектування

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
98Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Стахіра Р. Й.ФеІ-52

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
948ФеІ-52доцент Стахіра Р. Й.

Опис навчальної дисципліни

Дисципліна «Адаптивні системи опрацювання інформації» є вибіркоію для спеціальності 122 Комп’ютерні науки, яка викладається в 9 семестрі.

Зміст дисципліни.

Для коректного опрацювання інформації, розглядаються питання щодо класифікації інтелектуальних систем опрацювання інформаційних ресурсів, моделей таких систем, їх окремих складових, типологізації інформаційних ресурсів, методи та алгоритми проектування інтелектуальних систем опрацювання інформаційних ресурсів, аналізу та впливу сучасних наукових досягнень на інформаційні ресурси.

Мета викладання предмету

Метою навчального курсу є вивчення основних понять та методів проектування інтелектуальних систем опрацювання інформаційних ресурсів, їх імплементації в глобальних адаптивних інформаційних системах, системах штучного інтелекту, Інтернет технологіях, електронній комерції, Інтернет маркетингу та Інтернет рекламі, комплексних Web-проектах.

В курсі приводяться сучасні методики та підходи до проектування адаптивних інтелектуальних систем

 

Завдання викладання предмету

Після вивчення даної дисципліни студент повинен знати:

  • основи технології для розробки та функціонування адаптивних інтелектуальних систем опрацювання інформаційних ресурсів;
  • алгоритми побудови адаптивних онтологій інтелектуальних систем, верифікація дієвості останніх;
  • вимоги до адаптивних систем опрацювання інформаційних ресурсів, інструменти та програмне забезпечення для їх реалізації;
  • методи роботи з контентом для адаптивних інтелектуальних систем опрацювання інформаційних ресурсів;

 

студент повинен вміти:

  • проектувати. системи опрацювання інформаційних ресурсів різної типології;
  • розробляти системи відбору, управління та супроводу інформаційного контенту;
  • коректно обирати та імплементувати програмне забезпечення в pозpобці адаптивних інтелектуальних систем опрацювання інформаційних ресурсів.

Рекомендована література

  1. Литвин В.В., Висоцька В.А., Досин Д.Г. Методи та засоби опрацювання інформаційних ресурсів на основі онтологій: Монографія. – Львів : ЛА «Піраміда», 2016. – 404 с.
  2. Bertino E. Intelligent Database Systems / E. Bertino, B Catania, G.P.Zarri. –Addison-Wesley, 2001. – 452 p.
  3.  Берко А.Ю. Системи електронної контент-комерції. Монографія /А.Ю. Берко, В.А. Висоцька, В.В. Пасічник // Видавництво національного університету “Львівська політехніка”. – Львів 2009. – 612 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму