Розклад занять

Розклад занять денної форми навчання на 2-й семестр 2018 – 2019 навчального року.

Розклад занять на настановчу сесію 2018 – 2019 навчального року 1-го курсу (магістри) заочної форми навчання.

Примітки до розкладу

Аудиторії та спеціальні лабораторії позначено цифрами БЕЗ значка на початку. Комп’ютерні лабораторії позначено цифрами ІЗ значком на початку.

Аудиторії 1, 2, 3, 4, 5 розміщені в корпусі по вул. Драгоманова, 50. Аудиторії 122, 123, 128, 129, 129а, 130, 213, 312, 413 розміщені в корпусі по вул. Тарнавського, 107, аудиторії 7..13 розміщені в корпусі по вул. Драгоманова, 12, аудиторія 18 в корпусі по вул. Кирила і Мефодія, 8, аудиторія 21 розміщена в корпусі по вул. Драгоманова, 19.

Комп’ютерні лабораторії №1, №2, №3, №4, №6,№7  розміщені в корпусі по вул. Тарнавського, 107. Комп’ютерні лабораторії №5, №8, №9  розміщені в корпусі по вул. Драгоманова, 50.

Спеціальні лабораторії 210, 223, АК-1, 412, 412а, 414, 416, 423, 424 розміщені в корпусі по вул. Тарнавського, 107. Спеціальні лабораторії 101, 106, 117, 118, 205, 214, 313, 401, 403, 405, 408, 409, 415, 416  розміщені в корпусі по вул. Драгоманова, 50.

Для проведення лабораторного практикуму з курсів «Математичні методи дослідження операцій», «Технології захисту інформації», «Технології створення програмних продуктів», «Проектування інформаційних систем», «Мікропроцесорна техніка» студенти 3-го курсу спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» розподіляються на 6 лабораторних підгруп. Три підгрупи формуються з студентів груп ФЕІ-31 і ФЕІ-32 та ще три підгрупи з студентів  груп ФЕІ-33 і ФЕІ-34. У розкладі перші дві підгрупи розміщені у колонці груп ФЕІ-31 і ФЕІ-33 відповідно, а треті підгрупи у колонці груп ФЕІ-32 і ФЕІ-34 відповідно. Для усіх вибіркових курсів поділ груп відбувається на дві лабораторні підгрупи.

Для проведення лабораторного практикуму студенти 3-го курсу спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка» та 4-го курсу напрямку 6.050801 «Мікро- та наноелектроніка» для більшості курсів розподіляються у групі на 3 підгрупи (поділ групи на 2 підгрупи передбачено лише для курсу «Метрологія» (4-й курс)). Оскільки електронна версія розкладу не передбачає відображення такого поділу, то час та місце проведення лабораторних занять «третіх» лабораторних підгруп можна побачити лише у паперовій версії розкладу в деканаті.