Розклад занять

Розклад занять денної форми навчання на 1-й семестр 2018 – 2019 навчального року.

Розклад занять заочної форми навчання

 

Розклад занять студентів з дисциплін вільного вибору, що проводяться на факультеті електроніки та комп’ютерних технологій, на 1-й семестр 2018-19 н.р.

 

Примітки до розкладу

Аудиторії та спеціальні лабораторії позначено цифрами БЕЗ значка на початку. Комп’ютерні лабораторії позначено цифрами ІЗ значком на початку.

Аудиторії 1, 2, 3, 4, 5 розміщені у корпусі по вул. Драгоманова, 50. Аудиторії 122, 123, 128, 129, 129а, 130, 213, 413 розміщені у корпусі по вул. Тарнавського, 107.

Комп’ютерні лабораторії №1, №2, №3, №4, №6, №7 розміщені у корпусі по вул. Тарнавського, 107. Комп’ютерні лабораторії №5, №8, №9 розміщені у корпусі по вул. Драгоманова, 50.

Спеціальні лабораторії 210, 223, АК-1, 412, 412а, 414, 424 розміщені у корпусі по вул. Тарнавського, 107. Спеціальні лабораторії 106, 214, 313, 401, 405, 408, 416 розміщені у корпусі по вул. Драгоманова, 50.

Для проведення лабораторного практикуму з курсів «Чисельні методи», «Web-технології», «Технології комп’ютерного проектування», «Цифрова обробка сигналів» та «Інтелектуальний аналіз даних» студенти 3-го курсу спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» розподіляються на 6 лабораторних підгруп. Три підгрупи формуються з студентів груп ФЕІ-31 і ФЕІ-32 та ще три підгрупи з студентів груп ФЕІ-33 і ФЕІ-34. У розкладі перші дві підгрупи розміщені у колонці груп ФЕІ-31 і ФЕІ-33 відповідно, а треті підгрупи у колонці груп ФЕІ-32 і ФЕІ-34 відповідно. Для усіх вибіркових курсів поділ груп відбувається на дві лабораторні підгрупи.

Для проведення лабораторного практикуму студенти 3-го курсу спеціальності 153 «Мікро- та наноситемна техніка» та 4-го курсу напрямку 6.050801 «Мікро- та наноелектроніка» для більшості курсів розподіляються у групі на 3 підгрупи (поділ групи на 2 підгрупи передбачений лише для курсів «Теорія електромагнітного поля» і «Мікропроцесорна техніка» (3-й курс) та «Оптоелектроніка» і «Моделювання в електроніці» (4-й курс)). Оскільки електронна версія розкладу не передбачає відображення такого поділу, то час та місце проведення лабораторних занять «третіх» лабораторних підгруп можна побачити лише у паперовій версії розкладу в деканаті.