Списки рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням для здобуття ОС Магістр за спеціальністю 122 “Комп’ютерні науки”.

Списки рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням для здобуття ОС Магістр за спеціальністю 122 “Комп’ютерні науки”.

Рекоменд М 122 CKC

Рекоменд М 122 CП

Рекоменд М 122 CШІ

Рекоменд М 122 ІТП