Розклад занять студентів факультету електроніки та комп’ютерних технологій на 2-й семестр 2018-19 навчального року (денна форма навчання)

Оприлюднено розклад занять денної форми навчання на 2-й семестр 2018 – 2019 навчального року.

Примітки до розкладу

Аудиторії та спеціальні лабораторії позначено цифрами БЕЗ значка на початку. Комп’ютерні лабораторії позначено цифрами ІЗ значком на початку.

Аудиторії 1, 2, 3, 4, 5 розміщені в корпусі по вул. Драгоманова, 50. Аудиторії 122, 123, 128, 129, 129а, 130, 213, 312, 413 розміщені в корпусі по вул. Тарнавського, 107, аудиторії 7..13 розміщені в корпусі по вул. Драгоманова, 12, аудиторія 18 в корпусі по вул. Кирила і Мефодія, 8, аудиторія 21 розміщена в корпусі по вул. Драгоманова, 19.

Комп’ютерні лабораторії №1, №2, №3, №4, №6,№7 розміщені в корпусі по вул. Тарнавського, 107. Комп’ютерні лабораторії №5, №8, №9 розміщені в корпусі по вул. Драгоманова, 50.

Спеціальні лабораторії 210, 223, АК-1, 412, 412а, 414, 416, 423, 424 розміщені в корпусі по вул. Тарнавського, 107. Спеціальні лабораторії 101, 106, 117, 118, 205, 214, 313, 401, 403, 405, 408, 409, 415, 416 розміщені в корпусі по вул. Драгоманова, 50.

Для проведення лабораторного практикуму з курсів «Математичні методи дослідження операцій», «Технології захисту інформації», «Технології створення програмних продуктів», «Проектування інформаційних систем», «Мікропроцесорна техніка» студенти 3-го курсу спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» розподіляються на 6 лабораторних підгруп. Три підгрупи формуються з студентів груп ФЕІ-31 і ФЕІ-32 та ще три підгрупи з студентів груп ФЕІ-33 і ФЕІ-34. У розкладі перші дві підгрупи розміщені у колонці груп ФЕІ-31 і ФЕІ-33 відповідно, а треті підгрупи у колонці груп ФЕІ-32 і ФЕІ-34 відповідно. Для усіх вибіркових курсів поділ груп відбувається на дві лабораторні підгрупи.

Для проведення лабораторного практикуму студенти 3-го курсу спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка» та 4-го курсу напрямку 6.050801 «Мікро- та наноелектроніка» для більшості курсів розподіляються у групі на 3 підгрупи (поділ групи на 2 підгрупи передбачено лише для курсу «Метрологія» (4-й курс)). Оскільки електронна версія розкладу не передбачає відображення такого поділу, то час та місце проведення лабораторних занять «третіх» лабораторних підгруп можна побачити лише у паперовій версії розкладу в деканаті.

Також просимо слідкувати за змінами, які ще можливі до початку семестру.