Рихлюк Сергій Вікторович

Посада: доцент кафедри оптоелектроніки та інформаційних технологій

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: serhiy.rykhlyuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

оптоелектронна інформатика, автоматизація, коливна спектроскопія, радіаційні ефекти

Навчальні дисципліни

Публікації

1. Polovynko I., Rykhlyuk S., Karbovnyk I., Koman V., Piccinini M., Castelli Guidi M. A new method of growing K2CoxNi1?x(SO4)2•6H2O (x = 0; 0.4; 0.8; 1) mixed crystals and their spectral investigation // J. Cryst. Growth.– 2009.– Vol. 311, Iss. 23-24.– P. 4704–4707.

2. Половинко І. І., Рихлюк С. В., Коман В. Б., Давидов В. М. Плеохроїзм у кристалах калію кобальту сульфату гексагідрату // Укр. фіз. журн.–2010.– Т. 55, № 2.– С. 175–180.

3. Polovynko I., Rykhlyuk S. Radiation induced optical properties of ferroelectric crystals // Prace naukowe Akademii im. Jana D?ugocza w Cz?stohowie. Seria: Chemia i ochrona ?rodowiska.– 2005.– z. IX.– S. 97–105.

4. Половинко І., Рихлюк С., Коман В. Дослідження оптичних спектрів кристалів K2MgxNi1-x(SO4)2•6H2O // Теор. електротехніка.– 2009.– Вип. 60.– C. 163–167.

5. Половинко І. І., Жмурко В. С., Еліяшевський Ю. І., Рихлюк С. В. Оптико-спектральні дослідження радіаційно пошкоджених кристалів (CH3)3NHCdCl3 // Укр. фіз. журн.– 2002.– Т. 47, №6.– С. 594–598.

6. Половинко І. І., Рихлюк С. В., Давидов В. М. Модифікація структури кристалів K2SO4 домішками ZnCl2 // Укр. фіз. журн.–2007.– Т. 52, № 7.– С. 671–675.

7. Половинко И. И., Рыхлюк С. В., Коман В. Б., Карбовнык И. Д. Модификация оптических спектров смешанных кристаллов K2CoxNi1-x(SO4)2•6H2O // Журн. прикл. спектр.– 2009.– Т. 76, № 1.– С. 126–130.

8. Половинко І., Жмурко В., Еліяшевський Ю., Рихлюк С., Дубов Ю. Оптимізація вимірювань спектрів комбінаційного розсіювання світла на дифракційному фотоспектрометрі ДФС-52М // Вісник Львів. ун-ту. Серія фізична.– 2002.– Вип. 35.– С. 80–84.

9. Polovynko I. I., Rykhlyuk S. V. Raman scattering of K2SO4+ZnCl2 crystals // Book of abstracts of NATO Advanced Research Workshop “Dimensionality Effects and Non-linearity in Ferroics”.– Lviv (Ukraine).– 19-22 October 2004.– P. 86.

10. Polovynko I., Rykhlyuk S., Koman V. Optical investigation of Tutton salts mixed crystals // Proceedings of SPIE Photonics West 2009.– San Jose, California, (USA).– 26-28 January 2009.– Vol. 7212.– P. 43.

11. Пат. 66536 Україна, МПК С30В 7/00 / Спосіб вирощування монокристалів K2CoxNi1–x(SO4)2•6H2O / Половинко І. І., Рихлюк С. В., Коман В. Б., Лондар Т. О. – № u 2011 07080; заявл. 06.06.2011; опубл. 10.01.2012, Бюл. № 1.

 

Опублікував близько 10 статей у журналах зі списку ISI. 3 АС. H-індекс: 2.

Біографія

дата народження: 31 березня 1979 р. (м. Ковель, Волинь)

освіта:
назва навчального закладу: Волинський обласний ліцей-інтернат природничого профілю, м. Луцьк
рік закінчення: 1996

назва навчального закладу: Українська заочна фізико-технічна школа при Київському відділенні Московського фізико-технічного інституту
рік закінчення: 1996

назва навчального закладу: Львівський національний університет імені Івана Франка,
факультет: фізичний,
кваліфікація: фізик-оптик,
спеціальність: оптоелектроніка,
рік закінчення: 2001

назва навчального закладу: Львівський національний університет імені Івана Франка,
аспірантура кафедри нелінійної оптики,
рік закінчення: 2004

науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
тема дисертації: Модифікація оптико-спектральних властивостей кристалів солей Туттона та триметиламінтрихлоркадміду ізоморфними домішками та іонізуючим випромінюванням.
де відбувався захист: Львівський національний університет імені Івана Франка
рік захисту: 2012

Електронна адреса: rykhlyuk@gmail.com

Проекти

Виконавець в рамках держбюджетних науково-дослідних тем Міністерства освіти і науки:

Фо-95Б “Термохромні та неспівмірні фазові переходи у фероїках”,

Со-227Ф “Просторово-модульовані стани у фероїках”,

Со-107Ф “Еволюція модульованої структури у фероїках і споріднених матеріалах”,

Со-70Ф “Багатохвильовий стан модульованої надструктури в діелектричних кристалах

Нагороди

Грамота за самовіддану роботу з науково обдарованою молоддю України як науковому керівнику переможця Всеукраїнського конкурсу Intel-Техно Україна 2016-2017, національного етапу міжнародного конкурсу науково-технічної творчості школярів Intel ISEF 2017 (жовтень 2016).

Подяка департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації за підготовку переможця ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2014-2015 навчальному році.

Грамота Університету за багаторічну сумлінну працю та вагомі здобутки у науково-педагогічній діяльності (2015 р.)

Методичні матеріали

Перелік курсів:

*  Цифрова обробка сигналів

*  Програмування та алгоритмічні мови

*  Теорія прийняття рішень

*  Оптоелектронна  інформатика

*  Оптична  обробка  інформації

*  Сучасні  проблеми  оптоелектроніки

*  Оптоелектроніка

*  Інтегральна  оптика

*  Інженерна  графіка

*  Томографія  та  візуалізація  зображен

*  Основи інформаційних технологій

*  Конструювання  та  розробка  пристроїв  автоматизації  експерименту

*  Фізичні  основи  електронних  приладів

*  Електронні  вимірювальні  прилади  та  методи  вимірювань

*  Загальна  фізика

*  Оптика

*  Ядерна  фізика

навчально-методична робота:
Кушнір  О.,  Корчак  Ю.,  Луців-Шумський  Л.,  Рихлюк  С.  Експериментальна  оптика:  Навчальний  посібник.–  Львів:  Видавничий  центр  ЛНУ  ім.  І.  Франка,  2009.–  465  с.
Методичні  вказівки  та  лабораторні  стенди  з  дисциплін “Цифрова обробка сигналів”, “Програмування та алгоритмічні мови”, “Оптика”,  “Інтегральна  оптика”,  “Оптоелектроніка”,  “Оптична  обробка  інформації”,  “Теорія прийняття рішень”,  “Фізичні основи електронних приладів”.

Розклад