Ровецький Іван Миколайович

Посада: доцент кафедри радіофізики та комп’ютерних технологій

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Телефон (робочий): (032) 239-42-24

Електронна пошта: ivan.rovetskyy@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

 • Дослідження механізму формування та фазового складу наноструктур у шаруватих кристалах методами атомно-силової та електронної мікроскопії,  люмінесцентної спектроскопії та комбінаційного розсіяння світла.
 • Розробка програмного забезпечення для кластеризації цифрових мікроскопічних зображень та визначення числових характеристик об’єктів на цифрових зображеннях.

Навчальні дисципліни

Публікації

Автор 12 статей у виданнях, які мають імпакт-фактор, та 18 тез доповідей на вітчизняних та міжнародних конференціях.

Вибрані публікації:

 1. Bolesta I. M. Time Dependence of the Luminescence Intensity in CdI2–Cd and CdI2–Ag Crystals/ I. M. Bolesta, S. R. Vel’gosh, I. D. Karbovnik, V. N. Lesivtsiv, I. N. Rovetskii // Physics of the Solid State.– 2012.– Vol. 54, No. 10.– P. 2061–2065 (1)
 2. Bolesta I. M. Formation of nanostructures on the VdW-surface of CdI2 crystals / I. M. Bolesta, I.N. Rovetskyj, M. V. Partyka, I. D. Karbovnyk, B.Ya. Kulyk // Ukr. J. Phys. – 2013. – Vol.58, №5. – P. 490-496.
 3. Karbovnyk I. BiI3 nanoclusters in melt-grown CdI2 crystals studied by optical absorption spectroscopy / I. Karbovnyk, V. Lesivtsiv, I. Bolesta, S. Velgosh, I. Rovetsky, V. Pankratov, C.Balasubramanian, A. I. Popov // Physica B: Condenced  Matter. – 2013. – Vol. 413. – P.12-14.
 4. Bolesta I. M. Formation of Microtubes in CdI2 Crystals Doped with BiI3 / I. M. Bolesta, I.N. Rovetskyj, I. D. Karbovnyk, and M. V. Partyka // Technical Physics Letters.– 2013.– Vol. 39, №5. – P. 463–465.
 5. Bolesta I. M. Extrinsic Luminescence Centers in CdI2 Crystals Doped with PbI2 / I. M. Bolesta, N. V. Gloskovskaya, M. R. Panasyuk, I. N. Rovetskii, L. I. Yaritskaya // Inorganic Materials.– 2013.– Vol. 49, No. 2.– P. 214–218.
 6. Karbovnyk I. Studies of CdI2-Bi3 microstructures with optical methods, atomic force microscopy and positron annihilation spectroscopy / I. Karbovnyk, I. Bolesta, I. Rovetskii, S. Velgosh, H. Klym // Materials Science-Poland.–2014. – Vol. 32, N 3.– P. 391–395.
 7. Bolesta I. M. Time dependence of the luminescence intensity in CdBr2: AgCl, PbBr2 crystals under N2-laser excitation at room temperature. / I. M. Bolesta, B. М. Kalivoshka, I. D. Karbovnyk, V. M. Lesivtsiv, I. S. Novosad, S. S. Novosad, I. M. Rovetskyy, S. R. Velgosh // Materials Science-Poland.–2014.–Vol. 32, N 4.–P.604–609.
 8. Bolesta I. M. Formation and Optical Properties of CdI2 Nanostructures / I. M. Bolesta, I .N. Rovetskii, I. D. Karbovnyk, S.V. Rykhlyuk, M. V. Partyka, N. V. Gloskovskaya // Journal of Applied Spectroscopy.  – 2015. – Vol. 82, Is. 1. – P. 84-90.
 9. I. M. Bolesta On the mechanism of nanostructure growth on the surface of CdI2 crystals / I. M. Bolesta, I. N. Rovetskii, Z. M. Yaremko, I. D. Karbovnyk, S. r. Velgosh,  M. V. Partyka, N. V. Gloskovskaya,  V. M. Lesivtsiv / Ukr. J. Phys. – 2015. – Vol. 60, N 11. – P. 1143-1149.
 10. I. Karbovnyk Long-term evolution of luminescent properties in CdI2 crystals / I. Karbovnyk, I. Bolesta, I. Rovetskyi, V. Lesivtsiv, Ya. Shmygelsky, S. Velgosh, A. I. Popov// Low Temperature Physics.– 2016. – Vol. 42, N 7 – P. 594-596.

Біографія

Народився 13 травня 1988 р. народився в с. Свірж Перемишлянського району Львівської області.

30 червня 2010 р. закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка та здобув повну вищу освіту за спеціальністю “Радіофізика і електроніка” та кваліфікацію магістр прикладної фізики.

1 листопада 2010 р. – 31 жовтня 2013 р. навчався в аспірантурі при кафедрі радіофізики та комп’ютерних технологій ЛНУ ім. І.Франка.

4 грудня 2013 р. захистив дисертацію “Закономірності формування та оптичні властивості мікро- і наноструктур у шаруватих кристалах йодистого кадмію” та отримав науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук  за спеціальністю 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків. Диплом канд. наук  ДК №019974  від 14.02.2014 р.

09 лютого 2011 р. – 30 червня 2011 р. –  асистент кафедри радіофізики та комп’ютерних технологій факультету електроніки та комп’ютерних технологій

01 січня 2014 р. – 14 жовтня 2014 р. – інженер навчальної лабораторії кафедри радіофізики та комп’ютерних технологій факультету електроніки та комп’ютерних технологій

15 жовтня 2014 р. – 30 червня 2017 р. – асистент кафедри радіофізики та комп’ютерних технологій факультету електроніки та комп’ютерних технологій

З 1 липня 2017 р. – доцент кафедри радіофізики та комп’ютерних технологій факультету електроніки та комп’ютерних технологій

Розклад