Медвідь Іванна Іванівна

Посада: асистент кафедри фізичної та біомедичної електроніки, секретар факультету електроніки та комп'ютерних технологій

Наукові інтереси

оптичні та люмінесцентні властивості напівпровідникових та діелектричних матеріалів

Публікації

  1. О.М. Бордун, І. І. Медвідь та  Й. Кухарський, “Електропровідність тонких плівок β–Ga2O3 та (Y0.06Ga0.94)2O3”, Вісник Львівського університету. Серія фізична. 50, 28–36 (2015).
  2. M. Bordun,I. Yo. Kukharskyy and I. I. Medvid, “Dispersion Properties of (Y0.06Ga0.94)2O3 Thin Films”, J. Appl. Spectrosc. 83 (1), 141–144 (2016).
  3. О. М.Бордун, І. І. Медвідь, І. Й. Кухарський та Б. О. Бордун, “Центри люмінесценції в тонких плівках β–Ga2O3 та (Y06Ga0.94)2O3”, Фіз. і хім. тверд. тіла. 17 (1), 53–59 (2016).
  4. О.М. Бордун, Б. О. Бордун, І. І. Медвідь, І. Й. Кухарський, В. В. Пташник та М. В. Партика, “Структура і коливні спектри тонких плівок β–Ga2O3”, Фіз. і хім. тверд. тіла. 17 (4), 515–519 (2016).
  5. О.М. Бордун, І. Й. Кухарський, І. І. Медвідь та Ж. Я. Цаповська, “Крайове поглинання тонких плівок (Y06Ga0.94)2O3”, Фіз. і хім. тверд. тіла. 18 (1), 89–93 (2017).
  6. M. Bordun, B. O. Bordun, I. Yo. Kukharskyy and I. I. Medvid, “Photoluminescence Properties of β–Ga2O3 Thin Films Produced by Ion-Plasma Sputtering”, J. Appl. Spectrosc. 84 (1), 46–51 (2017).
  7. О.М. Бордун, Б. О. Бордун, І. Й. Кухарський, І. І. Медвідь, Ж. Я. Цаповська та Д. С. Леонов, “Структура та електропровідність тонких плівок β–Ga2O3”, Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. 15 (2), 299–308 (2017).

Розклад