Кравченко Олексій Євгенович

Наукові інтереси

фізика поверхні, електроніка та нанотехнології

Публікації

1. Бігун Р.І., Козак М.М., Пенюх Б.Р., Пастирський Я.А., Кравченко О.Є. Структура та електропровідність тонких плівок металів // Фізика і хімія твердого тіла, Т.12, №2, 2011 р., С. 503-506.

2. Стасюк З.В. , Бігун Р.І., Куницький Ю.А., Колтун Н.С., Кравченко О.Є. Низькотемпературні електропровідність та термоелектрорушійна сила плівок міді нанометрової товщини // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології, 2011 р., т. 9, №3, сс. 513-519.

3. Бігун Р.І., Куницький Ю.А., Кравченко О.Є. Низькотемпературні електропровідність та термоелектрорушійна сила плівок золота нанометрової товщини, // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології, 2011р., т. 9, №3, сс. 505-512.