Катеринчук Іван Миколайович

Посада: доцент кафедри оптоелектроніки та інформаційних технологій

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-46-98

Електронна пошта: ivan.katerynchuk@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Теорія прийняття рішень:

В даній, нормативній дисципліні вивчаються алгоритми та принципи прийняття рішень в різних ситуаціях вибору.Розглянуто детерміновані, нечіткі та невизначені ситуації вибору.

Теорія ігор:

Є розвитком теорії прийняття рішень. В даному спец. курсі висвітлено принципи оптимальності в різних ігрових ситуаціях.Розглянуто наступні види ігор: матричні, нескінчені антагоністичні та неантагоністичні, багатокрокові, диференційні та кооперативні.

Навчальні дисципліни

Публікації

Є співавтором понад 100 наукових праць та двох методичних посібників,

серед них понад 40 статей в реферованих виданнях, що входять до списку ВАК (14 із списку ISI), та понад 60 тез виступів та міжнародних та всеукраїнських конференціях і семінарах. 1 АС.

H-індекс: 4.

Біографія

Дата народження: 06.10.1975 р.

Освіта: вища

Назва навчального закладу: Львівський державний університет імені Івана Франка

Факультет: фізичний

Рік закінчення: 1997

Наукові ступені:

кандидат фізико-математичних наук
тема дисертації: Температурно-часові ефекти у неспівмірній фазі кристалів тетраметиламін-тетрахлорметалатів
де відбувався захист: Львівський національний університет імені Івана Франка
рік захисту: 2007

Вчені звання:

доцент
рік присвоєння: 2012

Розклад