Кашуба Андрій Іванович

Посада: асистент кафедри оптоелектроніки та інформаційних технологій

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Телефон (робочий): (032) 239-46-88

Електронна пошта: andriy.kashuba@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Наукові ін­тереси: фізика напівпровідникових і діелектричних кристалів, експериментальні дослідження електрон-екситон-фононної взаємодії в шаруватих сполуках галогенідів індію і талію.

Навчальні дисципліни

Публікації

Є співавтором понад 40 наукових праць та 1 АС, серед них понад 25 статей в реферованих виданнях, що входять до списку ВАК та  ISI, та понад 25 тез виступів та міжнародних та всеукраїнських конференціях і семінарах. H-індекс: 4.

 

Біографія

Освіта: вища

Назва навчального закладу: Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет: фізичний

Рік закінчення: 2014

Аспірантура:  Львівський національний університет імені Івана Франка

Рік закінчення: 2017
тема дисертації:  Трансформація енергетичних зон та оптичних параметрів твердих розчинів заміщення галогенідів індію і талію
де відбувався захист: Львівський національний університет імені Івана Франка
рік захисту: 14.02.2018 р.

Розклад