Хвищун Іван Олександрович

Посада: доцент кафедри радіофізики та комп’ютерних технологій

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-44-60

Наукові інтереси

  • Проблеми автоматизованого проектування радіоелектронних схем
  • Математичне моделювання динамічних систем
  • Сучасні технології програмування

Навчальні дисципліни

Біографія

Народився 21 травня 1951 р., с. Старостав Горохівського району Волинської області – радіофізик, кандидат технічних наук (1988), доцент (1998).

У 1968 році закінчив із золотою медаллю Горохівську середню школу і вступив на фізичний факультет Львівського державного університет, який закінчив у 1973 році, одержавши кваліфікацію радіофізик.

У 1975-1979 роках, після служби у війську, працював інженером та старшим інженером науково-дослідного сектору.

З 1979 по 1982 рік – асистент кафедри теоретичних основ електрорадіотехніки (ТОЕР).

З 1982 по 1985 рік аспірант кафедри ТОЕР.

З 1985 по 1988 рік – молодший науковий співробітник науково-дослідного сектору кафедри ТОЕР. Займався розробкою програмного забезпечення для систем автоматизованого проектування пристроїв радіоелектроніки.

У 1988 р. захистив кандидатську дисертацію на тему „Підвищення ефективності моделювання електронних схем в підсистемах автоматизації схемотехнічного проектування” за спеціальністю 05.13.12 – Системи автоматизації проектування.

З 1988 по 1994 рік асистент кафедри ТОЕР, а з 1994 року по сьогодні – доцент кафедри радіофізики та комп’ютерних технологій факультету електроніки та комп’ютерних технологій.

У період з 1992 по 1995 роки працював заступником декана фізичного факультету з виховної та навчальної роботи.

Був членом Ради молодих вчених фізичного факультету, членом Видавничої ради університету, членом Методичної ради факультету, членом Робочої групи Міністерства освіти і науки України по розробці держстандарту освітньо-кваліфікаційного рівня – молодший спеціаліст для напряму “Комп’ютерні науки”.

На сьогоднішній день є членом Вченої ради факультету електроніки та комп’ютерних технологій, членом правління Асоціації випускників Університету Франка.

З 2000 року і по сьогодні є завідувачем відділенням комп’ютерних наук Природничого коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка.

Захоплення:

Літературознавство та бібліофільство, гірський туризм, хоровий спів.

З 2004 по 2018 організував та провів на факультеті 20 патріотичних літературно-художніх студентських вечорів, серед них Шевченківські вечори, Вечори пам’яті Василя Симоненка, Василя Стуса, Володимира Івасюка, Вечори до річниць створення УПА та Легіону Січових стрільців.

Організував та провів з 1995 по 2018 роки десятки вишкільних туристичних походів зі студентами у Карпати (г. Параска, г. Лопата, г. Кудрявець, г. Маківка, г. Магура, Боржавські полонини, Горгани та ін.)

 

Нагороди

У 2008 році нагороджений нагрудним знаком “Відмінник освіти України”

Методичні матеріали

  1. Л.I. Іванків, Я. А. Пастирський, I.I. Половинко, С.С. Cемак, І.О. Хвищун. Kонкурснi тестові завдання з фiзики. – Львів: Ред.-вид. вiддiл Львів. ун-ту, 1993. – 100 с.
  2. Іван Хвищун. Методи i алгоритми комп’ютерної обробки експериментальних результатiв. Навч.-метод. посібник з курсу „Програмування i математичне моделювання”. – Львів: Ред.-вид. вiддiл Львів. ун-ту, 1998. – 44 с.
  3. Василь Рабик, Іван Хвищун. Елементи цифрової мікросхемотехніки. Практикум з курсу „Основи цифрової і мікропроцесорної техніки”. – Львів: Ред.-вид. вiддiл Львів. ун-ту, 1998. – 46 с.
  4. Іван Хвищун. Комп’ютерні методи підготовки креслень у радіоелектроніці (схемотехнічний і конструкторський рівні) Методичні вказівки з курсу „Інженерна графіка”. – Львів: Ред.-вид. вiддiл Львів. ун-ту, 1998. – 32 с.
  5. Іван Хвищун. Програмування мовою PASCAL алгоритмів розв’язання фізичних та науково-технічних задач. Конспект лекцій. Львів: ЛНУ 2003. – 230 с.
  6. Хвищун І.О. Програмування і математичне моделювання: Підручник. К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2007. – 544 с.
  7. Іван Хвищун. Алгоритмізація та програмування. Лекції. Матеріали для самостійної роботи. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 282 с.

Розклад