Болеста Іван Михайлович

Посада: завідувач кафедри радіофізики та комп’ютерних технологій

Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-43-29

Наукові інтереси

Дослідження та моделювання наноструктурованих матеріалів

Навчальні дисципліни

Біографія

Болеста  Іван Михайлович, завідувач кафедри радіофізики та комп’ютерних технологій, доктор фізико-математичних наук, професор.

У 1972 році закінчив фізичний факультет Львівського деожавного університету імені Івана Франка . Після закінчення університету з 1972 по 1980 р. працював у проблемній науково-дослідній лабораторії росту та дослідження фізичних властивостей кристалів Львівського університету  на посаді молодшого  наукового співробітника. З 1980 по 1982 рік – старший науковий співробітник науково-дослідного сектору, асистент (1982 – 1986), доцент (1986 – 1997) професор (1997 -1998) кафедри радіоелектронного матеріалознавства. З 1998 року – професор, завідувач кафедри радіофізики фізичного факультету Львівського університету. У період з 1989 по 1991 роки працював заступником декана фізичного факультету з наукової роботи.

У 1979 р. захистив дисертацію на здобуття  наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук на тему ” Дослідження оптичних власитвостей  кристалів типу А2В72 з шаруватою структурою”, а у 1996 р. – докторську дисертацію на тему: ” Електронна структура та оптичні спектри домішок в галоїдах типу А2ВХ4 та ВХ2”.

Вчене звання доцента  присвоєно у 1988, а – професора у 2001р. Двічі (у1995 і 1997 р.) отримував почесне звання  ”Соросівський доцент” Міжнародного фонду Відродження.

У 2004 р. проходив наукове стажування у Віденському технічному університеті, має тісну співпрацю з Національною лабораторією ядерної  фізики, Фраскаті, Італія.

Науковий керівник держбюджетних тем, затверджених науковою радою МОНМС України.

Науковий керівник лабораторії “Комп’ютерного моделювання” науково-освітнього центру “Фрактал”, створеного у Львівському національному університеті у 2009 р.

Голова оргкомітеру (з 2009 р.) всеукраїнської (з 2014 року українсько – польської) науково-практичної конференції ”Електроніка та інформаційні технології’.

Автор понад 200 наукових праць, у тому числі монографії, 9 авторських свідоцтв на винаходи, 2 навчальних посібників з грифом міністерства, переможець конкурсу “Науковець університету 2003 року”, науковий керівник 7 кандидатів наук.

Член НТШ з 1989 р., з 2017 року – дійсний Член НТШ. Член Українського Фізичного Товариства (з 1990 р.), головний редактор збірника наукових праць ” Електроніка та інформаційні технології “, член редколегії “Фізичного збірника НТШ” “Вісника Львівського університету, серія фізична “, “Українського журналу фізичної оптики”, член спеціалізованої Вченої ради по захисту докторських дисертацій у Львівському університеті.

Член експертної ради з комп’ютерних наук при ДАК з ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів І-ІУ рівнів акредитації (2009-2011 р.).

У 2017 році присвоєно Почесне звання “Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка”.

Основні напрями наукової роботи пов’язані з експериментальними дослідженнями та компютернним моделюванням

  • електронних та іонних процесів у наноструктурованих матеріалах,
  • оптичних спектрів локальних центрів у діелектричних матрицях та у кристалах зі структурними фазовими переходами,
  • фізичних процесів та пристроїв наноплазмоніки.

Методичні матеріали

Перелік курсів:

  1. Теорія електромагнітного поля
  2. Теорія інформації
  3. Квантові комп’ютери та квантові обчислення
  4. Статистична радіофізика

Розклад