Фізичні основи оптоелектроніки та інформатики

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: оптоелектроніки та інформаційних технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
27.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232професор Кушнір О. С.ФеІ-11, ФеІ-12, ФеІ-13

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ФеІ-11професор Кушнір О. С.
ФеІ-12Карпа І. В.
ФеІ-13Карпа І. В.

Опис навчальної дисципліни

1. РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ ВМІНЬ ТА ЗНАНЬ

Зміст умінь, що забезпечується
1. Теоретично аналізувати явища та процеси в оптиці та оптоелектроніці, давати їм правильне тлумачення; складати експериментальні схеми для вивчення та застосування інтерференції, дифракції, поляризації та поглинання світла, голограм, оптоволокон, цифрових фотокамер, компонент дисплеїв тощо.
2. Теоретично аналізувати явища квантової електроніки, давати їм правильне тлумачення; працювати з оптичними та оптоелектронними приладами; використовувати практичні методи визначення характеристик оптичних і оптоелектронних матеріалів; використовувати практичні методи визначення характеристик лазерних джерел і фотоприймачів.

2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ

1. Оптика, оптоелектроніка та оптична інформатика.
2. Оптоелектронні прилади і квантової електроніка.

2.5. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА

(денна форма навчання)
Для закріплення теоретичного матеріалу, підготовки до виконання лабораторних робіт студентам надається можливість користуватися бібліотеками Львівського національного університету імені Івана Франка, а також Інтернет-ресурсами у відповідних кафедральних комп’ютерних класах. Студенти мають змогу отримати консультації з питань дисципліни в лектора та викладачів, які проводять лабораторні заняття.

Рекомендована література

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ПІДРУЧНИКІВ, МЕТОДИЧНИХ ТА ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

Базова:
1. Годжаев Н. М. Оптика. – Москва: Высшая школа, 1977. – 432 с.

2. Калитеевский Н. И. Волновая оптика. – Москва: Наука, 1971. – 384 с.

3. Кушнір О. С., Корчак Ю. М., Луців-Шумський Л. П., Рихлюк С. В. Експериментальна оптика. – Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 465 с.

4. Носов Ю. Р. Оптоэлектроника. – Москва: Радио и связь, 1989. – 360 с.

5. Ярив А. Введение в оптическую электронику. – Москва: Высшая школа, 1983. – 400 с.

6. Корчак Ю., Фургала Ю., Рихлюк С. Оптоелектронна інформатика. Т. 1. Основні принципи та прилади. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 312 с.

Допоміжна:
7. Акаев А. Оптическая обработка информации / А. Акаев, Е. М. Майоров. – Москва : Радио и связь, 1989. – 242 с.

8. Микаэлян А. Л. Оптические методы в информатике. – Москва : Наука, 1990. – 232 с.

9. Передача и обработка информации голографическими методами / Под ред. С.Б. Гуревича. – Москва: Сов. радио, 1978. – 304 с.

10. Андрущак А. С., Готра З. Ю., Кушнір О. С. Прикладна електродинаміка інформаційних систем. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 304 с.

11. Русин Б. П. Системи синтезу, обробки та розпізнавання складноструктурованих зображень. – Львів: Вертикаль, 1997. – 264 с.

12. Бутусов М. М., Галкин С. Л., Оробинский С. П., Пал Б. П. Волоконная оптика и приборостроение. – Москва: Машиностроение. – 1987.

13. Звелто О. Принципы лазеров / О. Звелто – Москва : Мир, 1984. – 408 с.

14. Cristobal G., Schelkens P., Thienpont H. Optical and Digital Image Processing: Fundamentals and Applications. – Berlin: Wiley-VCH Verlag, 2011. – 988 p.

15. Сивухин Д. В. Общий курс физики. Т. 4. Оптика. – Москва: Наука, 1985. – 752 с.

16. Крауфорд Ф. Волны. – Москва: Наука, 1984. – 528 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму