Навчальні програми. Робочі програми доступні для перегляду лише для залогованих користувачів. Залогуватись

Пошукова форма
Групи:
Потік Курс Група
Всі програми 
Кафедра:
Назва предмету:


В електронному вигляді є 132 програм.
Назва предмету
Потік, група
Кафедра
Навчальна
1
Актуальні питанн сенсорної електроніки (131)
Мм-5
Е
2
Будова та фізичні властивості кристалів (287)
М-32
Е
3
Біомедичні сенсори (132)
Мм-52
Е
 
4
Взаємодія іонізуючого випромінювання з органічними і неорганічними об'єктами (294)
М-5
Е
5
Вступ до спеціальності (285)
М-32
Е
6
Електротехнічні матеріали в медицині (279)
М-3
Е
7
Енергетична електроніка (139)
М-4
Е
8
Квантова електроніка (142)
М-4
Е
9
Кінетичні явища в матереріалах сенсорної електроніки (151)
М-42
Е
10
Матеріали електронної техніки (278)
М-3
Е
11
Моделювання в електроніці (138)
М-4
Е
12
Мікро- та нанотехнології в сенсорній електроніці (297)
М-52
Е
13
Оптичні методи в медичній діагностиці (286)
М-32
Е
14
Персональні комп'ютери (219)
М-1
Е
15
Прилади і методи відображення біомедичних сигналів та зображень (300)
М-52
Е
16
Рідкі кристали в сенсорній електроніці (149)
М-42
Е
17
Твердотільна електроніка (137)
М-4
Е
18
Теоретична фізика (270)
М-3
Е
19
Томографічні методи медичної діагностиці (150)
М-42
Е
20
Фіз основи термометрії (288)
М-32
Е
21
Фіз-хім контр складу і структ матер сенсор електрон (301)
М-42
Е
22
Фіз. основи сенсорики (302)
М-4
Е
23
Експертні системи (320)
І-53
ОІТ
24
Загальна фізика (оптика, атомна і ядерна фізика) (260)
М-2
ОІТ
 
25
Методи та системи штучного інтелекту (105)
І-4
ОІТ
 
26
Оптоелектроніка (140)
М-4
ОІТ
27
Основи компютерної лінгвістики (319)
І-53
ОІТ
28
Подання знань та бази знань (318)
І-42
ОІТ
 
29
Розпізнавання образів та оптоелектронні інформаційні системи (224)
І-53
ОІТ
30
САПР ОЕС (239)
І-51
ОІТ
 
31
Сенсорика та інтелектуальні сенсори (317)
І-33
ОІТ
32
Системи екологічного моніторингу (161)
Ім-5
ОІТ
33
Теорія прийняття рішень (112)
І-4
ОІТ
34
Теорія управління (108)
І-4
ОІТ
35
Фiзичний практику (оптика, атомна та ядерна фізика) (261)
М-2
ОІТ
 
36
Фізика (оптика та. квантова фізика) (233)
І-1
ОІТ
37
Цифрова обробка зображень (226)
І-53
ОІТ
38
Цифрова обробка сигналів (303)
І-4
ОІТ
 
39
Програмування та алгоритмічні мови (220)
М-1
ОІТ
 
40
Вища освіта і Болонський процес (121)
Мм-5
РКС
41
Вища освіта і Болонський процес (154)
Ім-5
РКС
42
Логічне програмування (304)
І-32
РКС
 
43
Моделювання систем (107)
І-4
РКС
44
Обчислювальна техніка і автоматизація фізичного експерименту (275)
М-3
РКС
45
Операційні системи (177)
І-2
РКС
46
Технології. захисту інформації (91)
І-3
РКС
47
Системний аналіз (321)
І-4
РКС
48
Інновації та підприємництво в ІТ-сфері (306)
Ім-5
РКТ
 
49
Інтелектуальна власність (122)
Мм-5
РКТ
50
Інтелектуальна власність (155)
Ім-5
РКТ
51
Інтелектуальна власність (290)
М-5
РКТ
52
Інтелектуальна власність (307)
І-5
РКТ
53
Інтелектуальний аналіз даних (94)
І-3
РКТ
54
Алгоритмізація і програмування (236)
І-1
РКТ
55
Апаратне і програмне забезпечення нейромереж (116)
І-41
РКТ
56
Дискретна математика (171)
І-2
РКТ
57
Дискретна математика (234)
І-1
РКТ
58
Електротехніка і електроніка (232)
І-1
РКТ
59
Ймовірнісні процеси (93)
І-3
РКТ
60
Квантові комп'ютери і квантові вичислення (157)
Ім-5
РКТ
 
61
Крос-платформенне програмування (174)
І-2
РКТ
62
Методи розпізнавання образів (160)
І-41
РКТ
63
Метрологія (259)
М-2
РКТ
64
Мікропроцесорна техніка (95)
І-3
РКТ
65
Мікропроцесорна техніка (273)
М-3
РКТ
66
Мікропроцесорні системи (101)
І-31
РКТ
67
Мікропроцесорні системи автоматичного керування (238)
І-51
РКТ
68
Нейронні мережі (99)
І-33
РКТ
69
Обєктно-орієнт. прогр (308)
І-1
РКТ
70
Проектування аналогових і цифрових систем (158)
Ім-5
РКТ
71
Проектування реляційних СУБД (237)
І-51
РКТ
72
Системне адміністрування ОС Linux (309)
І-51
РКТ
73
Теорія алгоритмів (173)
І-2
РКТ
74
Теорія електричних та електронних кіл (262)
М-2
РКТ
75
Теорія інформації (310)
І-5
РКТ
76
Технологія створення програмних продуктів (89)
І-3
РКТ
77
Технології захисту інформації (305)
І-3
РКТ
 
78
Технології компютерного проектування (311)
І-2
РКТ
79
Технічне забезпечення комп’ютерних систем (316)
І-31
РКТ
80
Методика викл. компютерних. наук (322)
Ім-5
РКТ
81
Актуальні проблеми сучасної електроніки (148)
М-41
ФБМЕ
82
Біоелектричні процеси (143)
М-4
ФБМЕ
83
Біофізика (264)
М-2
ФБМЕ
84
Вакуумна і плазмова електроніка (272)
М-3
ФБМЕ
85
Взаємодія біологічних об'єктів з фізичними полями (127)
Мм-5
ФБМЕ
86
Вступ до фізики твердого тіла (271)
М-3
ФБМЕ
87
Загальна фізика (механіка, молекулярна фізика) (215)
М-1
ФБМЕ
88
Математична біофізика (146)
М-41
ФБМЕ
89
Метод викладання фізики і електроніки у ВНЗ (126)
Мм-5
ФБМЕ
90
Методи дослідження поверхні (130)
Мм-51
ФБМЕ
91
Методи електронно- зондової діагностики (293)
М-5
ФБМЕ
92
Спецкурс1 (312)
М-51
ФБМЕ
 
93
Спецкурс2 (313)
М-51
ФБМЕ
 
94
Сучасна діагностика і реабілітаційна апаратура (295)
М-5
ФБМЕ
95
Сучасні методи медичної діагностики (128)
Мм-5
ФБМЕ
96
Технологічні основи електроніки (276)
М-3
ФБМЕ
97
Технологія тонких плівок (296)
М-4
ФБМЕ
98
Техніка фізичного експерименту (274)
М-3
ФБМЕ
99
Українська мова (за професійним спрямуванням) (86)
І-3
ФБМЕ
100
Українська мова (за професійним спрямуванням) (268)
М-3
ФБМЕ
101
Фізика (механіка, молекулярна фізика та електрика) (231)
І-1
ФБМЕ
102
Фізика живого (147)
М-41
ФБМЕ
103
Фізика поверхневих явищ (283)
М-31
ФБМЕ
104
Фізика розчинів (277)
М-3
ФБМЕ
105
Фізика фотобіологічних процесів (145)
М-41
ФБМЕ
106
Фізичний практикум (217)
М-1
ФБМЕ
107
Фізичні основи електроніки (282)
М-31
ФБМЕ
108
Фізичні основи електроніки (практикум) (284)
М-31
ФБМЕ
109
Фізичні основи методів медичної діагностики (141)
М-4
ФБМЕ
110
Web-технології та Web-дизайн (Ч 1) (90)
І-2
ФНП
111
Web-технології та Web-дизайн (Ч 2) (298)
І-3
ФНП
112
Інженерна комп'ютерна графіка (258)
М-2
ФНП
113
Аналогова і цифрова схемотехніка (265)
М-2
ФНП
114
Загальна фізика (електрика) (216)
М-1
ФНП
115
Комп'ютерна графіка (235)
І-1
ФНП
116
Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів (178)
І-2
ФНП
117
Комп'ютерні мережі (179)
І-2
ФНП
118
Математичні методи дослідження операцій (88)
І-3
ФНП
119
Організація баз даних та знань (175)
І-2
ФНП
120
Організація і проектування комунікаційних систем (114)
І-42
ФНП
121
Основи програмних засобів інформаційних технологій (98)
І-32
ФНП
122
Проектування Web-систем (166)
І-52
ФНП
123
Проектування систем моделювання (164)
І-52
ФНП
 
124
Проектування систем ідентифікації (163)
І-52
ФНП
 
125
Проектування інформаційних систем (92)
І-3
ФНП
126
Системи мультимедія (165)
І-52
ФНП
127
Технології розподілених систем та паралельних обчислень (315)
І-4
ФНП
 
128
Управління ІТ проектами (109)
І-4
ФНП
129
Фізичний практикум (електрика) (218)
М-1
ФНП
 
130
Фізичні основи комп'ютерних систем (113)
І-4
ФНП
131
Цифрова обробка інформації (96)
І-3
ФНП
132
Чисельні методи (87)
І-3
ФНП


© 2003-2013 Факультет електроніки та комп'ютерних технологій, Львівський національний університет імені Івана Франка Останні зміни
Підтримка: Лабораторія високопродуктивних обчислювальних систем (1998-)

Нагору