Магістр

Чинні навчальні плани та програми курсів:

у галузі знань 12 “Інформаційні технології”
спеціальність 122 “Комп’ютерні науки”
(2016 рік вступу – 6 курс)

у галузі знань 12 “Інформаційні технології”
спеціальність 122 “Комп’ютерні науки”
(2017 рік вступу – 5 курс)

у галузі знань 15  “Автоматизація та приладобудування”
спеціальність 153 “Мікро- та наносистемна техніка”