Навчальний план – Мікро- та наноелектроніка (2015 року вступу)

Галузь знань 0508 “Електроніка”

Напрям підготовки 6.050801 “Мікро- та наноелектроніка”

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Вакуумна і плазмова електроніка 48 48 3:3 Іспит
Вступ до фізики твердого тіла 32 2:0 Іспит
Мікропроцесорна техніка 32 32 2:2 Іспит
Теорія електромагнітного поля 32 32 2:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Вакуумна техніка і адсорбційні явища 48 48 3:3 Залік
Основи мікроелектроніки 48 48 3:3 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Електротехнічні матеріали в медицині 32 2:0 Залік
Матеріали електронної техніки 32 32 2:2 Іспит
Напівпровідникова електроніка 48 48 3:3 Іспит
Обчислювальна техніка і автоматизація фізичного експерименту 32 32 2:2 Іспит
Техніка фізичного експерименту 32 16 2:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Електровакуумні і газорозрядні прилади 48 32 3:2 Залік
Прилади і методи відображення біомедичних сигналів і зображень 48 32 3:2 Залік