Навчальний план – Інформаційні системи і технології

Галузь знань  12 “Інформаційні технології”

Спеціальність: Інформаційні системи і технології (126)

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Дискретна математика 32 32 2:2 Іспит
Основи комп’ютерної електроніки та архітектура комп’ютерів 32 32 2:2 Іспит
Програмування 32 32 2:2 Іспит

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 12 2:0,8 Іспит
Алгоритми та структури даних 32 32 2:2 Іспит
Управління ІТ проектами (Інженерія програмного забезпечення) 32 32 2:2 Іспит


Освітня програма