Навчальний план – Комп’ютерні науки (2015 року вступу)

Галузь знань 0501 “Інформатика та обчислювальна техніка”

Напрям підготовки 6.050101 “Комп’ютерні науки”

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Web-технології 32 32 2:2 Залік
Інтелектуальний аналіз даних 32 32 2:2 Іспит
Технології комп’ютерного проектування 32 32 2:2 Залік
Цифрова обробка сигналів 16 32 1:2 Іспит
Чисельні методи 32 32 2:2 Іспит
Програмування на Java 32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір 1:Логічне програмування
Нейромережі та нечіткі нейромережі
Технічне забезпечення комп’ютерних систем
32 48 2:3 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Математичні методи дослідження операцій 32 32 2:2 Іспит
Мікропроцесорна техніка 32 32 2:2 Іспит
Проектування інформаційних систем 32 32 2:2 Іспит
Технології захисту інформації 32 32 2:2 Іспит
Технології створення програмних продуктів 32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір 1:Апаратне і програмне забезпечення нейромереж
Мікрокомп’ютерні системи
Подання знань і бази знань
32 32 2:2 Залік
Проектування систем ідентифікації 32 32 2:2 Залік