Навчальний план – Комп’ютерні науки (2013 року вступу)

Галузь знань 0501 “Інформатика та обчислювальна техніка”

Напрям підготовки 6.050101 “Комп’ютерні науки”

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Системний аналіз 32 32 2:2 Залік
Теорія прийняття рішень 32 32 2:2 Іспит
Технології розподілених систем та паралельних обчислень 32 32 2:2 Іспит
Управління ІТ-проектами 32 32 2:2 Іспит
Підприємництво та інновації в ІТ-сфері 16 1:0 Залік
Дисципліна на вибір 1:Експертні системи
Мікропроцесорні системи
Проектування інтелектуальних систем діагностики та контролю
Системи біометричної ідентифікації
32 48 2:3 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Методи та системи штучного інтелекту 32 32 2:2 Іспит
Моделювання систем 32 32 2:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Сучасна теорія управління
Цифрова обробка інформації
16 32 1:2 Залік
Апаратні засоби комп’ютерних систем 32 16 2:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Електронне навчання та документообіг
Інтелектуальні сенсори та системи
Методи розпізнавання образів
Низькорівневе програмування
32 48 2:3 Залік