Бакалавр

Чинні навчальні плани та програми курсів:

у галузі знань 12 “Інформаційні технології”
спеціальність 122 “Комп’ютерні науки”

 

у галузі знань 12 “Інформаційні технології”
спеціальність 126 “Інформаційні системи і технології”

 

у галузі знань 15  “Автоматизація та приладобудування”
спеціальність 153 “Мікро- та наносистемна техніка”

 

у галузі знань 0508 “Електроніка”

Напрям підготовки 6.050801 “Мікро- та наноелектроніка” (2015 року вступу)

 

у галузі знань 0508 “Електроніка”

Напрям підготовки 6.050101 “Комп’ютерні науки ” (2015 року вступу)