Персонал

Деканат

деканФУРГАЛА Юрій Михайловичдекан
заступник деканаВЕЛЬГОШ Сергій Романовичзаступник декана
заступник деканаЛУЧЕЧКО Андрій Петровичзаступник декана

Секретаріат деканату

Кафедра оптоелектроніки та інформаційних технологій

завідувачКУШНІР Олег Степановичзавідувач
професорПОЛОВИНКО Ігор Івановичпрофесор
професорСВЕЛЕБА Сергій Андрійовичпрофесор
доцентГРАБОВСЬКИЙ Володимир Андрійовичдоцент
доцентКАТЕРИНЧУК Іван Миколайовичдоцент
доцентКОРЧАК Юрій Михайловичдоцент
доцентПАНОЧКО Галина Іванівнадоцент
доцент (сумісник)ФУРГАЛА Юрій Михайловичдоцент (сумісник)
асистентКАРПА Іван Васильовичасистент
асистент (сумісник)КЛИМОВИЧ Юрій Григоровичасистент (сумісник)
асистент (сумісник)ПАНАСЮК Юрій Володимировичасистент (сумісник)

Кафедра радіоелектронних і комп'ютерних систем

завідувачМОНАСТИРСЬКИЙ Любомир Степановичзавідувач
доцентБАБИЧ Орест Йосиповичдоцент
доцентБОЙКО Ярослав Васильовичдоцент
доцентОЛЕНИЧ Ігор Богдановичдоцент
доцентСОКОЛОВСЬКИЙ Богдан Степановичдоцент
доцентФЛЮНТ Орест Євгеновичдоцент
асистентСІНЬКЕВИЧ Олег Олександровичасистент
асистентФУТЕЙ Олександр Володимировичасистент
інженер 1 категоріїІВАЧЕВСЬКА Оксана Іванівнаінженер 1 категорії

Кафедра радіофізики та комп'ютерних технологій

завідувачБОЛЕСТА Іван Михайловичзавідувач
доцентБЛАГІТКО Богдан Ярославовичдоцент
доцентВЕЛЬГОШ Сергій Романовичдоцент
доцентЗЛОБІН Григорій Григоровичдоцент
доцентКАРБОВНИК Іван Дмитровичдоцент
доцент (сумісник)КАТЕРНЯК Ігор Богдановичдоцент (сумісник)
доцентКУШНІР Олексій Олександровичдоцент
доцентЛЮБУНЬ Зіновій Михайловичдоцент
доцентМОЧУЛЬСЬКИЙ Юрій Степановичдоцент
доцентРАБИК Василь Григоровичдоцент
доцентРОВЕЦЬКИЙ Іван Миколайовичдоцент
доцентХВИЩУН Іван Олександровичдоцент
старший науковий співробітникШМИГЕЛЬСЬКИЙ Ярослав Антоновичстарший науковий співробітник

Кафедра сенсорної та напівпровідникової електроніки

завідувачПАВЛИК Богдан Васильовичзавідувач
професорГАЛІЙ Павло Васильовичпрофесор
доцентКОСТИК Людмила Василівнадоцент
доцентЛИС Роман Мирославовичдоцент
доцентЛУЧЕЧКО Андрій Петровичдоцент
доцентМАТВІЇШИН Ігор Михайловичдоцент
доцентСЛОБОДЗЯН Дмитро Петровичдоцент
асистентКУШЛИК Маркіян Олеговичасистент
асистент (сумісник)ШПОТЮК Ярослав Олеговичасистент (сумісник)
провідний інженер, (сумісник)ЦВЄТКОВА Ольга Валентинівнапровідний інженер, (сумісник)

Кафедра системного проектування

завідувачШУВАР Роман Ярославовичзавідувач
професорБАЛИЦЬКИЙ Олексій Олександровичпрофесор
професорКОМАН Богдан Петровичпрофесор
професор (сумісник)ЮЗЕВИЧ Володимир Миколайовичпрофесор (сумісник)
доцентДЕМКІВ Лідія Степанівнадоцент
доцентНЕНЧУК Тарас Миколайовичдоцент
доцентСТАХІРА Роман Йосиповичдоцент
доцент (сумісник)ЩЕРБАК Сергій Сергійовичдоцент (сумісник)
старший викладачКОВТКО Роксолана Тарасівнастарший викладач
асистентПАРУБОЧИЙ Віталій Олеговичасистент
асистентПРОДИВУС Андрій Михайловичасистент
інженер 1 категоріїМЕЛЬНИК Володимира Іванівнаінженер 1 категорії
докторантПАВЛИШЕНКО Богдан Михайловичдокторант
аспірант, асистент (сумісник)ВАЩУК Олександр Володимировичаспірант, асистент (сумісник)
аспірант, старший викладач (сумісник)КУШНІР Василь Володимировичаспірант, старший викладач (сумісник)
аспірант, старший викладач (сумісник)РИБАК Андріян Васильовичаспірант, старший викладач (сумісник)

Кафедра фізичної та біомедичної електроніки

завідувачБОРДУН Олег Михайловичзавідувач
професорСТАСЮК Зиновій Васильовичпрофесор
доцентБІГУН Роман Івановичдоцент
доцент (сумісник)ВОРОНЯК Мирослав Івановичдоцент (сумісник)
доцентКУХАРСЬКИЙ Ігор Йосифовичдоцент
доцентПЕНЮХ Богдан Романовичдоцент
асистентБУЧКОВСЬКА Марія Дмитрівнаасистент
асистентГАВРИЛЮХ Василь Мироновичасистент
асистентМЕДВІДЬ Іванна Іванівнаасистент
асистентПАСТИРСЬКИЙ Ярослав Арсентійовичасистент
аспірантКОФЛЮК Ірина Миколаївнааспірант

Лабораторія високопродуктивних обчислювальних систем

завідувачСТОЛЯРЧУК Олег Володимировичзавідувач
провідний інженерГАБРІЄЛЬ Ігор Ігоровичпровідний інженер

Міжкафедральна обчислювальна лабораторія

завідувачКОСОВСЬКА Рома Романівназавідувач
інженер-програміст 1 категоріїРИКОВСЬКИЙ Петро А.інженер-програміст 1 категорії
інженер 2 категоріїОДІНЦОВА Віта І.інженер 2 категорії

Навчальна лабораторія кафедри фізичної та біомедичної електроніки

завідувачКАЛІВОШКА Богдана Михайлівназавідувач
інженер 2 категоріїКОЗАК Михайло Михайловичінженер 2 категорії
інженерФЕРЕНСОВИЧ Ярослав Петровичінженер

Навчальна лабораторія комп'ютерної електроніки

завідувачФЕДОРОВИЧ Іван Степановичзавідувач
провідний інженерКРАШЕНІННІКОВ Сергій валентиновичпровідний інженер
інженерРЯБЧУК Ольга Юріївнаінженер

Навчальна лабораторія напівпровідникової електроніки

Навчальна лабораторія оптоелектроніки і прикладної оптики

завідувачТРОФІМУК Андрій Віталійовичзавідувач
інженер 1 категоріїДУЦЯК Галина Зенонівнаінженер 1 категорії

Навчальна лабораторія проектування інформаційних систем

завідувачПИСАРЕВСЬКИЙ Володимир Костянтиновичзавідувач
інженер 1 категоріїДМИТРІВ Віктор Ярославовичінженер 1 категорії
інженер (сумісник)ПРОДИВУС Андрій Михайловичінженер (сумісник)

Навчальна лабораторія радіоелектронного матеріалознавства

завідувачПАРАНДІЙ Петро Петровичзавідувач
провідний спеціалістСМЕТАНА Галина Ярославівнапровідний спеціаліст
лаборантКОВТУН Роман Миколайовичлаборант

Навчальна лабораторія радіофізики і комп'ютерних технологій

завідувачШЕВЧУК Валерій Дмитровичзавідувач
провідний спеціалістРОМАНЯК Леся Іванівнапровідний спеціаліст
інженер 1 категорії (сумісник)КУШНІР Олексій Олександровичінженер 1 категорії (сумісник)
інженерБОДНАР Микола Михайловичінженер
лаборантСІМКІВ Богдан Олексійовичлаборант

Навчальна лабораторія сенсорної електроніки

завідувачШИКОРЯК Йосип Андрійовичзавідувач
інженер 1 категоріїМАНЬКО Михайло Михайловичінженер 1 категорії
інженер 1 категоріїШПАК Любов Михайлівнаінженер 1 категорії

Навчальна лабораторія фізичної електроніки

завідувачКОСТЮК Леся Антонівназавідувач
інженер 2 категоріїКОПЛАК Ольга Михайлівнаінженер 2 категорії
інженер 2 категоріїШУЛИК Ольга Теодорівнаінженер 2 категорії
інженер (сумісник)КОФЛЮК Ірина Миколаївнаінженер (сумісник)

Навчальна лабораторія ядерного практикуму та дозиметрії

завідувачДЗЕНДЗЕЛЮК Орест Степановичзавідувач
інженер 2 категоріїАЗАРОВА Ірина Миколаївнаінженер 2 категорії
інженер 2 категоріїКЛИМОВИЧ Юрій Григоровичінженер 2 категорії

Науково-дослідна лабораторія НДЛ-19 оптико-електронних приладів

провідний науковий співробітник, завідувач (сумісник)БІЛИЙ Олександр Івановичпровідний науковий співробітник, завідувач (сумісник)
старший науковий співробітникЯРЕМИК Роман Ярославовичстарший науковий співробітник
науковий співробітникГЕТЬМАН Василь Богдановичнауковий співробітник

Науково-дослідна лабораторія НДЛ-20 сенсорики

головний науковий співробітникЗОРЕНКО Юрій Володимировичголовний науковий співробітник
старший науковий співробітникГОРБЕНКО Віталій Івановичстарший науковий співробітник
старший науковий співробітникШПОТЮК Ярослав Олеговичстарший науковий співробітник
науковий співробітникБЕЛЮХ Віктор Михайловичнауковий співробітник
науковий співробітникВАСИЛЬЦІВ В'ячеслав Івановичнауковий співробітник
науковий співробітникЗОРЕНКО Тетяна Євгенівнанауковий співробітник
науковий співробітник (сумісник)КУШЛИК Маркіян Олеговичнауковий співробітник (сумісник)
молодший науковий співробітникКРАВЕЦЬ Олег Петровичмолодший науковий співробітник
провідний інженерМИХАЛЕВИЧ Надія Юліанівнапровідний інженер
інженерБУЖУК Ярослава Михайлівнаінженер
інженерКОВАЛЬЧУК Надія Орестівнаінженер