Персонал

Деканат

деканПОЛОВИНКО Ігор Івановичдекан
заступник деканаСТАХІРА Роман Йосиповичзаступник декана
заступник деканаФУРГАЛА Юрій Михайловичзаступник декана

Секретаріат деканату

секретарЛАПІНСЬКА Орися О.секретар

Кафедра оптоелектроніки та інформаційних технологій

завідувачКУШНІР Олег Степановичзавідувач
професор (сумісник)ПОЛОВИНКО Ігор Івановичпрофесор (сумісник)
професорСВЕЛЕБА Сергій Андрійовичпрофесор
доцентГРАБОВСЬКИЙ Володимир Андрійовичдоцент
доцентКАТЕРИНЧУК Іван Миколайовичдоцент
доцентКОРЧАК Юрій Михайловичдоцент
доцентРИХЛЮК Сергій Вікторовичдоцент
доцентФУРГАЛА Юрій Михайловичдоцент
асистент (сумісник)КАРПА Іван Васильовичасистент (сумісник)
асистентКАШУБА Андрій Івановичасистент
інженерГАЛАЙКО Марія Іванівнаінженер

Кафедра радіоелектронних і комп'ютерних систем

завідувачМОНАСТИРСЬКИЙ Любомир Степановичзавідувач
доцентБАБИЧ Орест Йосиповичдоцент
доцентБОЙКО Ярослав Васильовичдоцент
доцентОЛЕНИЧ Ігор Богдановичдоцент
доцентСОКОЛОВСЬКИЙ Богдан Степановичдоцент
доцентФЛЮНТ Орест Євгеновичдоцент
асистентСІНЬКЕВИЧ Олег Олександровичасистент
асистентФУТЕЙ Олександр Володимировичасистент
інженер 1 категоріїІВАЧЕВСЬКА Оксана Іванівнаінженер 1 категорії

Кафедра радіофізики та комп'ютерних технологій

завідувачБОЛЕСТА Іван Михайловичзавідувач
доцентБЛАГІТКО Богдан Ярославовичдоцент
доцентВЕЛЬГОШ Сергій Романовичдоцент
доцентЗЛОБІН Григорій Григоровичдоцент
доцентКАРБОВНИК Іван Дмитровичдоцент
доцент (сумісник)КАТЕРНЯК Ігор Богдановичдоцент (сумісник)
доцентЛЮБУНЬ Зіновій Михайловичдоцент
доцентМОЧУЛЬСЬКИЙ Юрій Степановичдоцент
доцентРАБИК Василь Григоровичдоцент
доцентРОВЕЦЬКИЙ Іван Миколайовичдоцент
доцентХВИЩУН Іван Олександровичдоцент
асистентКУШНІР Олексій Олександровичасистент
старший науковий співробітникШМИГЕЛЬСЬКИЙ Ярослав Антоновичстарший науковий співробітник

Кафедра сенсорної та напівпровідникової електроніки

завідувачПАВЛИК Богдан Васильовичзавідувач
професорГАЛІЙ Павло Васильовичпрофесор
доцентКОСТИК Людмила Василівнадоцент
доцентЛИС Роман Мирославовичдоцент
доцентЛУЧЕЧКО Андрій Петровичдоцент
доцентМАТВІЇШИН Ігор Михайловичдоцент
доцентСЛОБОДЗЯН Дмитро Петровичдоцент
асистент (сумісник)КРАВЕЦЬ Олег Петровичасистент (сумісник)
асистент (сумісник)ШПОТЮК Ярослав Олеговичасистент (сумісник)
асистент (сумісник)ЯРОВЕЦЬ Ігор Романовичасистент (сумісник)
провідний інженерЦВЄТКОВА Ольга Валентинівнапровідний інженер

Кафедра системного проектування

завідувачШУВАР Роман Ярославовичзавідувач
професорБАЛИЦЬКИЙ Олексій Олександровичпрофесор
професор (сумісник)ЮЗЕВИЧ Володимир Миколайовичпрофесор (сумісник)
доцентДЕМКІВ Лідія Степанівнадоцент
доцентНЕНЧУК Тарас Миколайовичдоцент
доцентСТАХІРА Роман Йосиповичдоцент
старший викладачКОВТКО Роксолана Тарасівнастарший викладач
асистент (сумісник)ГАБРІЄЛЬ Ігор Ігоровичасистент (сумісник)
асистент (сумісник)ПРОДИВУС Андрій Михайловичасистент (сумісник)
інженер 1 категоріїМЕЛЬНИК Володимира Іванівнаінженер 1 категорії
докторантПАВЛИШЕНКО Богдан Михайловичдокторант
аспірант, асистент (сумісник)ПАРУБОЧИЙ Віталій Олеговичаспірант, асистент (сумісник)

Кафедра фізичної та біомедичної електроніки

завідувачБОРДУН Олег Михайловичзавідувач
професорКОМАН Богдан Петровичпрофесор
професорСТАСЮК Зиновій Васильовичпрофесор
доцентБІГУН Роман Івановичдоцент
доцентВОРОНЯК Мирослав Івановичдоцент
доцентКУХАРСЬКИЙ Ігор Йосифовичдоцент
доцентПЕНЮХ Богдан Романовичдоцент
старший викладачПАСТИРСЬКИЙ Ярослав Арсентійовичстарший викладач
асистентБУЧКОВСЬКА Марія Дмитрівнаасистент
асистентГАВРИЛЮХ Василь Мироновичасистент
інженер 2 категоріїКОЗАК Михайло Михайловичінженер 2 категорії
інженер, асистент (сумісник)МЕДВІДЬ Іванна Іванівнаінженер, асистент (сумісник)

Лабораторія високопродуктивних обчислювальних систем

завідувачСТОЛЯРЧУК Олег Володимировичзавідувач
провідний інженерГАБРІЄЛЬ Ігор Ігоровичпровідний інженер
провідний інженерПРОДИВУС Андрій Михайловичпровідний інженер

Міжкафедральна обчислювальна лабораторія

завідувачКОСОВСЬКА Рома Романівназавідувач
інженер-програміст 1 категоріїРИКОВСЬКИЙ Петро А.інженер-програміст 1 категорії
інженер 2 категоріїОДІНЦОВА Віта І.інженер 2 категорії

Навчальна лабораторія кафедри фізичної та біомедичної електроніки

завідувачКАЛІВОШКА Богдана Михайлівназавідувач
провідний спеціаліст (сумісник)ГАВРИЛЮХ Василь Мироновичпровідний спеціаліст (сумісник)
інженер 2 категоріїСТРОГАНОВ Олег Вікторовичінженер 2 категорії

Навчальна лабораторія комп'ютерної електроніки

завідувачФЕДОРОВИЧ Іван Степановичзавідувач
провідний спеціалістМИСЬКО Мирослав Ярославовичпровідний спеціаліст
інженерМИРЦАЛО Світлана Миколаївнаінженер

Навчальна лабораторія напівпровідникової електроніки

Навчальна лабораторія оптоелектроніки і прикладної оптики

завідувачТРОФІМУК Андрій Віталійовичзавідувач
інженер 2 категоріїКЛИМОВИЧ Юрій Григоровичінженер 2 категорії

Навчальна лабораторія проектування інформаційних систем

завідувачПИСАРЕВСЬКИЙ Володимир Костянтиновичзавідувач
інженер 2 категоріїДМИТТРІВ Віктор Ярославовичінженер 2 категорії
інженерБУЖУК Ярослава Михайлівнаінженер

Навчальна лабораторія радіоелектронного матеріалознавства

завідувачПАРАНДІЙ Петро Петровичзавідувач
провідний спеціалістСМЕТАНА Галина Ярославівнапровідний спеціаліст
лаборантКОВТУН Роман Миколайовичлаборант

Навчальна лабораторія радіофізики і комп'ютерних технологій

завідувачШЕВЧУК Валерій Дмитровичзавідувач
провідний спеціалістРОМАНЯК Леся Іванівнапровідний спеціаліст
інженер 1 категорії (сумісник)КУШНІР Олексій Олександровичінженер 1 категорії (сумісник)
інженерБОДНАР Микола Михайловичінженер
лаборантСІМКІВ Богдан Олексійовичлаборант

Навчальна лабораторія сенсорної електроніки

завідувачШИКОРЯК Йосип Андрійовичзавідувач
інженер 1 категоріїМАНЬКО Михайло Михайловичінженер 1 категорії
інженер 1 категоріїШПАК Любов Михайлівнаінженер 1 категорії

Навчальна лабораторія фізичної електроніки

завідувачКОСТЮК Леся Антонівназавідувач
інженер 2 категоріїКОПЛАК Ольга Михайлівнаінженер 2 категорії

Навчальна лабораторія ядерного практикуму та дозиметрії

завідувачДЗЕНДЗЕЛЮК Орест Степановичзавідувач
інженер 2 категоріїГРУШЕЦЬКА Оксана Михайлівнаінженер 2 категорії
інженер 2 категоріїКАРПА Іван Васильовичінженер 2 категорії

Науково-дослідна лабораторія НДЛ-10 матеріалів для оптоелектроніки

головний науковий співробітникЗОРЕНКО Юрій Володимировичголовний науковий співробітник
старший науковий співробітникГОРБЕНКО Віталій Івановичстарший науковий співробітник
науковий співробітникЗОРЕНКО Тетяна Євгенівнанауковий співробітник

Науково-дослідна лабораторія НДЛ-12 фізичної електроніки

провідний інженерКРАВЧЕНКО Олексій Євгеновичпровідний інженер

Науково-дослідна лабораторія НДЛ-19 оптико-електронних приладів

провідний науковий співробітник, завідувач (сумісник)БІЛИЙ Олександр Івановичпровідний науковий співробітник, завідувач (сумісник)
старший науковий співробітникГЕТЬМАН Василь Богдановичстарший науковий співробітник
старший науковий співробітникФЕРЕНСОВИЧ Ярослав Петровичстарший науковий співробітник
старший науковий співробітникЯРЕМИК Роман Ярославовичстарший науковий співробітник
інженер 1 категоріїШУЛИК Ольга Теодорівнаінженер 1 категорії

Науково-дослідна лабораторія НДЛ-20 сенсорики

старший науковий співробітникШПОТЮК Ярослав Олеговичстарший науковий співробітник
науковий співробітникБЕЛЮХ Віктор Михайловичнауковий співробітник
науковий співробітникКОВАЛЬЧУК Надія Орестівнанауковий співробітник
науковий співробітникКУШЛИК Маркіян Олеговичнауковий співробітник
науковий співробітникСАЛАМАХА Леонід Петровичнауковий співробітник
науковий співробітникЯРОВЕЦЬ Ігор Романовичнауковий співробітник
молодший науковий співробітникКРАВЕЦЬ Олег Петровичмолодший науковий співробітник
провідний інженерВАСИЛЬЦІВ В'ячеслав Івановичпровідний інженер
провідний інженерМИХАЛЕВИЧ Надія Юліанівнапровідний інженер