Вітальне слово

Вітаю Вас на інтернет-сторінці факультету електроніки та комп’ютерних технологій!

Наш факультет був утворений 2003р. Із початку свого створення  факультет робить важливий внесок у розвиток освіти і науки на теренах Західної України, відіграє  на Львівщині провідну роль у розвитку електроніки та комп’ютерних наук, перетворенні Львова на провідний центр підготовки спеціалістів у цих галузях знань.  Ще до створення факультету вчені університету були піонерами  у становленні  багатьох  пріоритетних напрямів  електроніки та комп’ютерної фізики, вони підготували  сотні висококваліфікованих фахівців, приймали активну участь у дослідженнях у галузі електроніки, створенні нових приладів, їх активного використання для цілей медицини та екології а також електронного матеріалознавства. В цьому ж напрямку проводилась і підготовка студентів.

На даний час факультет об’єднує 6 кафедр: оптоелектроніки та інформаційних технологій, радіоелектронних та комп’ютерних систем, радіофізики та комп’ютерних технологій, системного проектування, фізичної та біомедичної електроніки, сенсорної та напівпровідникової електроніки. Факультет готує фахівців  за спеціальностями: 122 «Комп’ютерні науки», 126 «Інформаційні системи та технології» та 153 «Мікро та наносистемна техніка». Студенти  одержують фундаментальну підготовку з курсів фізики, вищої математики, обчислювальної техніки і програмування, радіоелектроніки, іноземних мов, дисциплін гуманітарного профілю.

На факультеті діють 10  навчально-наукових лабораторій: міжкафедральна обчислювальна,загальної фізики,ядерного практикуму та дозиметрії, оптоелектроніки та прикладної оптики,міжкафедральна високопродуктивних обчислювальних систем, радіоелектронного матеріоалознавства, фізичної електроніки, напівпровідникової електроніки, радіофізики та комп’ютерних технологій, сенсорної електроніки та електричного практикуму. Потужний науково-педагогічний потенціал, розвинена матеріальна база, широта і різноманітність напрямів підготовки фахівців визначають роль  факультету як одного з лідерів національної системи освіти і науки в галузі електроніки та комп’ютерних наук. Навчальний процес забезпечують 12 докторів наук в тому числі10 професорів,  34 доценти кандидати наук. Серед них 1 заслужений діяч науки і техніки , 4  заслужені професори Університету.  Безпосередню участь у навчальному процесі беруть провідні фахівці НАН України, галузевих інститутів, інших наукових та виробничих установ. В останні роки на факультеті розгорнуто суперкомп’ютерну обчислювальну систему, яка дозволяє викладачам, науковим співробітникам, аспірантам та студентам прийняти участь у світових програмах високопродуктивних обчислень, зокрема, паралельних обчислень та розподілених обчислень в GRID мережах. Факультет активно включився у роботу Львівськог ІТ-кластеру. Науковці та викладачі факультету підтримують зв’язки з Віденським, Вроцлавським, Ліонським, Гданським, Вюрцбургзьким  університетами; проводять дослідження в лабораторіях  США,Німеччини, Франції, Нідерландів, Великобританії, Польщі . Наших науковців часто запрошують на різноманітні міжнародні конференції. Деякі з них, присвячені проблемам сучасної електроніки, проводяться й у Львові. Таким чином, перед студентами, аспірантами і молодими вченими відкриваються можливості поспілкуватись з видатними вченими в галузі електроніки, пройти стажування або навчатись в престижних навчальних закладах Європи.

На факультеті активно працюють органи студентського самоврядування та студентська профспілка, які традиційно організовують національно-патріотичні, культурно-мистецькі, розважальні заходи та благодійні акції.

Ґрунтовна підготовка з фундаментальних, гуманітарних та економічних дисциплін у поєднанні зі знанням іноземних мов надає випускникам значні переваги щодо працевлаштування. Широка міжнародна співпраця дає їм змогу факультету продовжувати навчання та працювати за кордоном.  Випускники факультету працюють: у навчальних закладах різних рівнів акредитації (університетах, інститутах, коледжах, ліцеях, школах) – викладачами фізики, електроніки, інформатики; у науково-дослідних організаціях (інститутах, лабораторіях, конструкторських бюро) – науковими співробітниками, інженерами-програмістами, інженерами з обслуговування медичної апаратури;на підприємствах малого та середнього бізнесу – менеджерами; в організаціях екологічного моніторингу – експертами; на промислових підприємствах (заводах, фірмах) – інженером; у банківських, страхових та податкових установах – спеціалістами з комп’ютерних технологій і програмного забезпечення.

Декан факультету, д.ф.-м.н, професор І.І.Половинко